Risinskis, Saliamonas. Trumpas pasakojimas apie garsiuosius šviesiausiojo didiko Biržų ir Dubingių kunigaikščio Kristupo Radvilos žygius / parengė, iš lot. k. vertė ir pratarmę parašė S. Narbutas. – V.: LLTI, 2000. – 253 p., faks. – Asmenvardžių r-klė: p. 235-253. – Bibliogr. išnašose [234 pavad.]. – Tekstas liet., lot. – ISBN 9986-513-90-1.

Saliamonas Risinskis (Salomon Rysinki) buvo poetas, antikinės literatūros tyrinėtojas, pedagogas, Kristupo Radvilos dvariškis-archyvaras raštininkas. Spėjama, kad gimė jis apie 1560 m. Risino kaime, Polocko vaivadijoje, o mirė 1625 m. lapkričio 18 d. Doliatičiuose, poeto Danielio Naborovskio dvarelyje. Apie 1596 m. S. Risinskis tapo Kristupo Radvilos, Perkūno jaunesniojo sūnaus, auklėtoju ir mokytoju, 1599-1604 m. lydėjo jį kelionėse į užsienį. Grįžęs į Lietuvą, Risinskis gyveno daugiausia Vilniuje, prie Radvilų rūmų, turėjo didelę biblioteką, kurią sudarė apie 1000 knygų. Kūrybinis rašytojo palikimas labai įvairus – antikinės lit. tyrinėjimai, lenkų patarlių publikavimas, Radvilų giminės biografijos, literatūriniai laiškai. Šioje knygoje publikuojami vertingiausi grožiniai S. Risinskio kūriniai, nurodomi jų gavimo šaltiniai. Turinys: Žmogiškumo sklaida Saliamono Risinskio raštuose; Trumpas pasakojimas apie garsiuosius šviesiausiojo didiko Kristupo Radvilos, Biržų ir Dubingių kunigaikščio, Vilniaus vaivados, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojo karvedžio ir t.t., žygius; Pirmas priedas. Antroji įvairių S. Risinskio sukurtų paminklų dešimtis, perrašyta iš Minsko rankraščio; Antras priedas. Epitafija, nurašyta nuo alavinio Elžbietos Radvilaitės sarkofago, dabar saugomo Radvilų mauzoliejuje Kėdainiuose; Trečias priedas. Saliamono Risinskio rankraštis, nūnai saugomas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje; Supplementum primum. Variorum monumentorum a Solomone Rysinio consciptorum decas altera, ex manuscripto Minsciensi deprompta; Supplementum secundum. Epitaphium, depromptum de sarcophago stanneo, nunc in Mausoleo Radiviliano Kedainensi asservato; Supplementum tertium. Manuscriptum Solomonis Rysinii, nunc in Musaeo culturae Lituanicae Stanislai Balzek Junioris Chicagae asservatum.

Views All Time
Views All Time
4268
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!