Du mėnesius Vilniuje eksponuotos unikalios dokumentų ir žemėlapių kolekcijos savininkas Lietuvai padovanojo vertingų XVII-XVIII amžiaus žemėlapių bei XVI amžiaus vario graviūrą.

Unikalią europinio lygio Renesanso epochos vario graviūrą Vilniuje gimęs, šiuo metu Vokietijoje gyvenantis kolekcijos savininkas Tomaszas Niewodniczanskis (Tomašas Nievodničanskis) nusprendė padovanoti Vilniuje atstatomiems XV-XVII amžiaus Lietuvos valdovų rūmams.

Reta 1568 metų vario graviūra vaizduoja Gardino miestą. Darbo autorius – su Albrechto Durerio (Diurerio) mokykla susijęs garsus Niurnbergo raižytojas Mathias Zundtas (Matijas Ciundas). Raižinio pirmavaizdį sukūrė talentingas Lietuvos ir Lenkijos valdovo Žygimanto Augusto rūmų dailininkas Johanas Adelhauzeris.

Pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys teigė, kad dovanotas raižinys yra reto formato – tokių grafikos darbų pasaulyje išliko nedaug. Kūrinys Lietuvai svarbus ir tuo, kad vaizduoja LDK istorinę kompoziciją – atspindi 16 amžiaus papročius, drabužius.

Vilniaus universiteto (VU) bibliotekai T.Nievodničanskis padovanojo devynis retus XVII-XVIII amžiaus LDK žemėlapius – Mikalojaus Radvilos Našlaitėlio, Lietuvos teritorijos žemėlapį po pirmojo Lietuvos-Lenkijos respublikos padalinimo ir kitus.

Pasak Lietuvos muziejininkų, T.Niewodniczanskis pažadėjo ateityje surengti Lietuvoje daugiau parodų.

Daugiau nei du mėnesius veikusioje parodoje “Imago Lithuaniae. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczanskio rinkinių” buvo eksponuojama daugiau nei du šimtai unikalių lituanistinių vertybių – 14-19 amžių autentiškų pergamentų, papuoštų valdovų ir didikų antspaudais, ankstyvosios korespondencijos pavyzdžių, retų senųjų žemėlapių, portretinių atvaizdų bei kitos vertingos ikonografinės medžiagos.

Pasak muziejininkų, rankraštinė parodos medžiaga yra unikali, nes tai vienetinės vertybės. Tačiau ir spaudos būdu padauginti parodos eksponatai (žemėlapiai, grafika) taip pat yra itin reti, nes daugelio jų neturi nė viena Lietuvos biblioteka, archyvas ar privati kolekcija.

Lietuvos visuomenei buvo pristatomi tokie unikalūs dokumentai kaip Lenkijos karalienės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės šv.Jadvygos Anžujietės 1387 metais datuojamas privilegijos aktas, Stepono Batoro 1581-ųjų metų privilegija dėl universiteto valdų, du unikalūs Barboros Radvilaitės laiškai giminėms ir kiti dokumentai.

Kolekcijos savininkas T.Niewodniczanskis gimė Vilniuje 1933-aisis metais, jo tėvas buvo VU profesorius. T.Niewodniczanskis studijavo Krokuvos Jogailos universitete, dirbo Lenkijos Atominių tyrimų institute. 1970 metais emigravęs į Vakarus, T.Niewodniczanskis ir toliau dirbo atomo fizikos tyrimų srityje Heidelberge ir Darmštate, buvo vienas vedančiųjų Vokietijos atomo fizikos specialistų, paskelbė keletą pasaulinį pripažinimą pelniusių mokslinių publikacijų.

Views All Time
Views All Time
215
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!