Vilniaus vyskupas kunigaikštis Jurgis Radvila yra pirmasis Lietuvos Katalikų Bažnyčios dignitorius, popiežiaus Grigaliaus XIII (1572-1585) pakeltas Šv. Romos Bažnyčios kardinolu (1583 m.; į Kardinolų kolegiją įvesdintas ir Šv. Siksto bažnyčios titulu pagerbtas 1586 m.).

Views All Time
Views All Time
107
Views Today
Views Today
1
0 0