Juozas Barisa – gim. 1929 m.Trečialaukio kaime. Buvęs partizanas, rašytojas.

Vytautas Bernotas – gim. 1930 m. Radžiūnų kaime. Socialinių mokslų daktaras, docentas.

Jonas Bareišis – gim. 1942 m. Puodžių kaime. Inžinierius mechanikas, technikos mokslų kandidatas, profesorius.

Romualdas Dapkus – gim. 1931 m. Andreikėnų kaime. Filosofijos mokslų kandidatas, humanitarinių mokslų daktaras.

Antanas Dikinis – (1863-1926), gim. Degučių kaime. Knygnešys.

Genovaitė Driukienė – (1937-1996), gim. Puodžių kaime. Bibliotekininkė, nusipelniusi kultūros, švietimo darbuotoja.

Povilas Gasiulis – gim. 1944 m. Medenių kaime. Mokytojas, vertėjas.

Irena Gudavičienė (Gansiniauskaitė) – gim. 1950 m. Gedimino kaime. Rašytoja.

Antanas Valdas Gurskis – gim. 1936 m. Klovinių kaime. Dailininkas.

Pranas Gasparonis – gim. 1910 m. Griūčių kaime. Dailininkas, inžinierius.

Antanas Gasperaitis – gim. 1931 m. Juodiškių kaime. Pedagogas kraštotyrininkas, literatas. 2002 m. išleista A. Gasperaičio beletrizuota dokumentinė istorija “Sopulinga sodiečių idilė”, vaizduojanti keleto aplinkinių kaimų valstiečių buitį, savo giminės džiaugsmą ir vargus dėl įsigytos žemės.

Stefanija Gasiūnaitė – gim. 1927 m. Vaikutėnų kaime. Žymi audėja, LTS narė nuo 1968 m. Jos darbai – austos lovatiesės, rankšluosčiai, staltiesės – nuolat eksponuojami Utenos kraštotyros muziejuje.

Balys Graužinis – (1905-1993), gim. Droničėnų kaime. Pedagogas.

Gintautas Grigas – gim. 1936 m. Dičiūnų kaime. Fizikos mokslų kandidatas.

Vilius Jankauskas – gim. 1949 m. Degučių kaime. Dviračių sporto treneris.

Migliavaras Jurgis Jankauskas – gim. 1936 m. Degučių kaime. Socialinių mokslų kandidatas.

Antanas Jasūdis – (1878-1963), gim. Puodžių kaime. Teologas, aktorius.

Boleslovas Jauniškis – gim. 1932 m. Šeduikių kaime. Birbynininkas, koncertų atlikėjas, dirigentas.

Jonas Teofilis Jankauskas – gim. 1939 m. Degučių kaime. Chemijos mokslų kandidatas.

Ramutė Aleksandra Jasudytė – gim. 1930 m. Kaune, augo Alių kaime. Dailininkė, tekstilininkė.

Rūta Jonuškienė (Mikulėnaitė) – gim. 1958 m. Klovinių kaime. Literatė, žurnalistė, tautodailininkė. 2002 m. išleido laikraštį-knygą apie Klovinių kaimą ir jo žmones (“Indraja”, 2002 m. Nr. 1).

Napalius Kamarauskas – gim. 1952 m. Alių kaime. UAB “Nagisa” direktorius ir savininkas, Plastmasės perdirbėjų ir pardavėjų asociacijos prezidentas.

Genutė Kučinskaitė – gim. 1924 m. Zamotiškio kaime. Kaimo klojimo teatro režisierė.

Vladas Leipus – gim. 1932 m. Mockėnų kaime. Nusipelnęs žurnalistas.

Antanas Liuima – (1910-2000), gim. Pavyžinčio kaime. Jėzuitas, teologijos profesorius.

Pranas Liuima – gim. 1919 m. Pavyžinčio kaime. Kunigas, fizikas.

Vincentas Liulevičius – (1902-1989), gim. Kryželių kaime. Istorikas, pedagogas, žurnalistas.

Veronika Motiejūnienė (Kviklytė) – gim. 1927 m. Kvyklių kaime. Pedagogė.

Alfonsas Nyka-Niliūnas (Čipkus) – gim. 1919 m. Nemeikščių kaime. Poetas, vertėjas, literatūros kritikas.

Česlovas Valdemaras Obcarskas – gim. 1929 m. Novasodų kaime. Poetas, medikas.

Stasys Obcarskas – gim. 1927 m. Novasodų kaime. medicinos mokslų magistras.

Antanas Pakalnis – (1892-1984), gim. Momėnų kaime. Daraktorius, muziejininkas, kolekcininkas.

Antanas Paragys – gim. 1929m. Droničėnų kaime. Vertėjas.

Daiva Patalauskaitė – gim. 1959 m. Kvyklių kaime. Biomedicinos (botanikos) mokslų daktarė.

Antanas Poviliūnas – gim. 1927 m. Katlėrių kaime. Ekonomikos mokslų daktaras, ekonomistas, profesorius.

Alvydas Puodžiukas – gim. 1960 m. Šeduikių kaime. Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius.

Vytautas Puodžiukas – gim. 1929 m. Šeduikių kaime. Nusipelnęs mokytojas.

Andrius Randamonis-Rondomanskis – (1889-1943), gim. Medenių kaime. Publicistas, chemikas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Vytautas Bronius Rėza – gim. 1931 m. Juodiškių kaime. Lietuvos nusipelnęs inžinierius.

Jonas Rukšėnas – gim. 1943 m. Paraudės kaime. Technikos mokslų daktaras.

Laimutė Stanienė (Bernotaitė) – gim. 1956 m. Jotaučių kaime. IAE darbininkų sąjungos atsakingoji sekretorė.

Julius Snukiškis – gim. 1940 m. Momėnų kaime. Chemijos mokslų kandidatas.

Algirdas Steponavičius – gim. 1934 m. Kryželių kaime. Technikos mokslų daktaras.

Vincentas Šyvis – gim. Biliakiemio kaime. Liaudies švietėjas, daraktorius.

Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas) – (1896-1980), gim. Degučių kaime. Rašytojas, žurnalistas, redaktorius.

Milda Elena Telksnytė – gim. 1938 m. Rokavalkio kaime. Prozininkė, savaitraščio vaikams “Kregždutė” redaktorė.

Elena Treinienė (Kviklytė) – gim. 1930 m. Kvyklių kaime. Bibliotekininkė, vertėja..

Algirdas Povilas Vaškelis – gim. 1937 m. Puodžių kaime. Chemijos mokslų daktaras.

Pranas Vilūnas – (1882-1937), gim. Mockėnų kaime. Revoliucinio judėjimo veikėjas, publicistas, literatūros kritikas.

Vilius Vanagickas – gim. 1928 m. Droničėnų kaime. Poetas.

Minius Žiulys – gim. 1943 m. Artmaniškio kaime. Utenos A. Šapokos gimnazijos direktorius, Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos narys.

Antanas Žlėja – gim. Biliakiemio kaime. Revoliucinio judėjimo veikėjas, 1941 m. sušaudytas Odesoje.

Views All Time
Views All Time
6905
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!