Mokymas

Pagrindinis Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko pagrindinis uždavinys – rengti privalomosios karo tarnybos karius pagal bazinį rengimo kursą visiems Respublikos reguliariesiems daliniams. Mokomajame pulke ruošti PPKT kariams yra suformuoti du mokomieji batalionai, kurių kiekvieną sudaro 5 mokomosios kuopos. Kiekvieno kurso metu yra mokoma apie 900 karių. Kurso metu PPKT kariai prisiekia lietuvos Respublikai ir savo ginklui. padaliniams (kuopoms bei būriams įteikiami velukai. kiekviena kuopa turi savo dainą bei skanduotę. teoriniai užsiėmimai vyksta mokomosiose klasėse, o praktiniai užsiėmimai bei koviniai šaudymai Gaižūnų poligone. Praktiniam šaudymui iš automatinio ginklo mokomajeme pulke yra įrengtas lazerinis tiras, kuriame kariai yra mokomi taiklaus šaudymo įgūdžių.

Kovinio rengimo centre (KRC) rengiami aukštųjų mokyklų absolventai pagal 10 savaičių bazinę kario kurso programą. Per metus rengiami du kursai, kurių metu mokosi apie 70 aukštųjų mokyklų absolventų. Šiame centre yra rengiami ir fizinio rengimo instruktorių kursai profesinės karo tarnybos kariams iš įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių.

Parašiutinio rengimo centre (PRC) rengiami šuolių parašiutų kursai pagal patvirtintas programas profesinės karo tarnybos kariams.

Šarvuočių M 113 vairuotojų rengimo centras rengia šarvuočio M 113 vairuotojus.

Mokomasis pulkas palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos Šaulių sąjunga. Mokomajame pulke rengiami kursai jauniesiems šauliams vadams-instruktoriams, suteikiama pagalba rengiant Lietuvos šaulių sąjungos seminarus, sąskrydžius bei šaudymo pratybas.

Tarptautinė parama

Rengiant karių mokymo programas visokeriopą paramą suteikė Didžiosios Britanijos, Danijos, Nyderlandų kariuomenės. Renovuojant Gaižiūnų poligoną aktyviai bendradarbiaujama su Danijos Boriso poligonu.

Istorija

1998 metais pradėtas formuoti Mokomasis pulkas įkurtas tų pačių metų spalio 1 dieną. 1999 m. balandžio 12 d. atlikti privalomąją tarnybą pašaukti 309 jaunuoliai. 1999 metų gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus pasveikino pirmąją prisiekusiųjų laidą.

2000 metų vasario 21 d. krašto apsaugos Ministro įsakymu Nr.159 Mokomajam pulkui suteiktas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos vardas, o 2000 metų gegužės 26 d. Ministras pirmajam Mokomojo pulko vadui pulkininkui Stasiui Levuliui iškilmingai įteikė kovinę vėliavą. Tų pačių metų spalio 2 dieną įvyko vadų pasikeitimo ceremonija.

2000 metų gegužės 26 d. Mokomajam pulkui iškilmingai įteikta karinė vėliava. Tų pačių metų spalio 21 d. įvyko vadų pasikeitimo ceremonija. Pirmajam mokomojo pulko vadui plk. Stasiui Levuliui išėjus į atsargą, pulkui vadovauti paskirtas plk. ltn. Rimas Zinkevičius.

Struktūra, plėtra

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką sudaro 2 mokomieji batalionai, ir aprūpinimo kuopa. Pulkui priklauso 5220 ha ploto Gaižiūnu poligonas su vienomis geriausių Lietuvos kariuomenėje šaudyklų, Ruklos įgulos ambulatorija su paramedikų rengimo centru, Parašiutinio rengimo centras, M-113 šarvuočių specialistų rengimo centras, anglų kalbos mokymo centras.

Pulke įrengtos keturios keturių aukštų kareivinės, veikia dvi valgyklos, du mokomieji korpusai, ambulatorija, pirtis, skalbykla. Planuojama įrengti sporto salę, ramovę, koplyčią, karininkų ir seržantų klubus, stadioną.

Planuojama paruošti per 4300 privalomosios tarnybos karių reguliariesiems Lietuvos kariuomenės daliniams. Jau paruošta per 12000 karių. Mokomajame pulke vyksta dešimties savaičių aukštųjų mokyklos absolventų karinis rengimas.

Ryšiai su visuomene

Mokomąjį pulką dažnai lanko karinės ir civilinės delegacijos iš užsienio – Didžiosios Britanijos, JAV, Danijos, Vokietijos, Čekijos, Rumunijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos, Japonijos, Gruzijos, Suomijos, Rusijos, Škotijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, Latvijos, Estijos ir kt. Plėtojami ryšiai su visuomene ir kitais kariuomenės daliniais, vasarą rengiamos moksleivių karinės stovyklos, pulke treniruojasi ir Šaulių sąjungos jaunieji šauliai. Organizuojami susitikimai su žymiais žmonėmis, valdžios pareigūnais, minimos valstybinės ir kariuomenės šventės. Taip pat lankosi jaunimo ekskursijos.

2000 metų spalio mėnesį pulko iniciatyvinė grupė paruošė keturių dienų žygio, skirto Radvilų dinastijos atminimui „Radvilų kelias“, projektą, kurio tikslas – ryšio tarp kariuomenės ir visuomenės stiprinimas, jaunimo užimtumo problemos sprendimas.

Atstovas ryšiams su visuomene: kpt. Albinas Šuminskas, tel.: 8 349 73376.

Views All Time
Views All Time
7009
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!