Piliečių forumas buvo įsteigtas 2004 m. kovo 9 d. įvairių pilietinių organizacijų (Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos Sąjūdis, Neformaliojo švietimo debatų centras, Mokyklų tobulinimo centras, Santaros Šviesos klubas, Atviros Lietuvos fondas, Jaunųjų konservatorių lyga, Lietuvos jaunųjų centristų judėjimas, Lietuvos liberalusis jaunimas, Holokausto ir žydų kultūros tyrimų centras “Atminties namai”, Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga, Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga ir kitos) bei atskirų piliečių iniciatyva.

Forumo narius sieja įsitikinimas, kad tik demokratinė Lietuva šiandien gali išlikti nepriklausoma ir užtikrinti piliečių gerovę. Piliečių forumas yra atviras visoms aktyvioms Lietuvos pilietinėms organizacijoms ir piliečiams, kurie pritaria Forumo nuostatoms ir siekiams bei nori prisidėti prie jų įgyvendinimo. Dėl dalyvavimo Forumo veikloje kreiptis tel. 8 610 25113.

Forumas veikia skatindamas piliečių dalyvavimą viešajame gyvenime, rengdamas viešas diskusijas visuomenei ir valstybei svarbiais klausimais visoje Lietuvoje, atkreipdamas visuomenės, politikų bei valdžios institucijų dėmesį į demokratijos raidai iškylančias problemas, aptardamas ir siūlydamas galimus šių problemų sprendimus, palaikydamas nuolatinį visuomenės ir politikų bei valdžios institucijų dialogą, keldamas politikai viešumo, skaidrumo ir garbingumo reikalavimus.

Forumas orientuojasi į ilgalaikius tikslus: demokratijos stiprinimą, pilietinės visuomenės kūrimą ir viešojo dialogo plėtrą. Artimiausio laikotarpio uždaviniais numatyti tinklo kūrimas, regioninių organizacijų integracija, seminarų pilietiškumo ir dalyvavimo viešajame gyvenime temomis organizavimas.

Forumo narius jungia bendri demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo tikslai bei šios nuostatos:

 • Lietuvos valstybė nėra valdžia: tai bendras visų piliečių reikalas;
 • politika nėra politikų nuosavybė: tai bendro piliečių veikimo laukas;
 • demokratinės tvarkos niekas negali įvesti: ją turime susikurti ir palaikyti patys;
 • demokratija neįmanoma be nuolatinio piliečių dialogo, be nuolatinio piliečių dalyvavimo svarstant ir tvarkant bendrus valstybės reikalus;
 • demokratija neįmanoma be moralės: be garbingos politikos, be moralinių įsipareigojimų ir sutarčių, be bendrų vertybių ir principų;
 • demokratijos vertybės ir principai turi būti ginami nuolat.

Piliečių forumas yra atviras visoms Lietuvos pilietinėms organizacijoms ir piliečiams, kurie pritaria Forumo nuostatoms ir siekiams bei nori prisidėti prie jų įgyvendinimo.

Piliečių forumas veikia:

 • rengdamas viešas diskusijas visuomenei ir valstybei svarbiais klausimais Lietuvos miestuose ir regionuose,
 • atkreipdamas visuomenės ir politikų dėmesį į demokratijos raidai iškylančias problemas, aptardamas ir siūlydamas galimus šių problemų sprendimus,
 • palaikydamas nuolatinį visuomenės ir politikų dialogą,
 • keldamas politikai viešumo, skaidrumo ir garbingumo reikalavimus.

Piliečių forumo veiklą inicijuoja ir koordinuoja Forumo įgalioti 7 nariai. Kas pusmetis šio septyneto sudėtis atnaujinama.

Keletas minčių iš pilietinės iniciatyvos KITAS PASIRINKIMAS laikraščio “Baltijos kelias” Nr.1 www.pilieciai.lt

 • Mąstančiųjų žmonių niekada nebus per daug, jų galima rasti visur. Todėl visus, turinčius žinių ir idėjų maloniai prašome atsiliepti. TAD MĄSTYKIME.
 • Žinoma, reikės išmokti ir kito – kaip kalbėti su valdžios atstovais? Tad tapkime sutelkta jėga ir mokykimės ne prašyti, bet REIKALAUTI.
 • Gyventojai privalo būti laiku ir tiksliai informuojami apie mūsų gyvenimo blogybes ir problemas, taip pat apie siūlomus būdus joms spręsti.
Views All Time
Views All Time
1670
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!