Suvokus tikrąją pasaulio ir Lietuvos situaciją, kyla klausimas, o gal valstybė gali išlikti neutrali, likti anapus apokaliptinio proceso?

Neutralių valstybių nelieka ir visai neliks jau todėl, kad globalizacijos laikais visų ekonomika yra persipynusi. Vis dėlto į globalinius procesus kištis galima ir reikia, nes būtent globalizacija ir naujos technologijos duoda galimybę net ir individams brautis į pasaulio viešpačių valdas (pats primityviausias atvejis – kriminalinis: chakerių įsibrovimas į milijardierių banko sąskaitas).

Deja, būtent valstybinės struktūros pasirodo visiškai bejėgės jau todėl, kad yra integruotos į Naujosios Pasaulio Tvarkos srautą. NATO, kaip ir ES, be abejo, yra įtrauktos į globalistinę politiką. Mums NATO yra svarbi, kol išlieka Rusijos grėsmė, tačiau dėl to neturėtume NATO nei idealizuoti, nei absoliutizuoti. Šiuo metu reikalinga ir tiek. O kad ES yra globalistinės tvarkos instrumentas, galime įsitikinti iš to, kad ir mūsuose jau įgyvendintas visuotinis piliečių sekimas pagal Europos Parlamento direktyvą 2006/24/EC, kuri atspindi “bilderbergerių” norą valdyti pasaulį, bet ne kovoti su jų pačių samdomais teroristais: juk teroristai nėra tokie kvaili, kad naudotųsi asmeniniais mobiliaisiais bei savo vardu registruotais e-mailais. Direktyva 2006/24/EC yra nukreipta prieš eilinį pilietį, kuris klusniai vykdo įstatymus ir registruoja savo tikrąjį vardą.

Ko negali formali Lietuvos valstybė, gali lietuvių tauta. Mūsų laikais, kada tradicinės valstybės naikinamos ir jų vietoje atsiranda naujos – transkontinentinių korporacijų pavidalu, valstybė praranda tautos išlikimo užtikrintojos funkciją. Tauta iš tikrųjų yra didelė šeima, kuri išlieka turėdama išlikimo valią (nekalbu apie išorinį genocidą).

Bet jei tas išlikimas priklauso nuo tautos valios, tad pastaroji priklauso nuo Viešpaties, Kuris palaiko gyvybines jėgas tų, kurie Jam patinka. Mes vadinamės katalikais, bet dažnas nesupranta, kad tai reiškia tikėjimą Kūrėju bei Jo Areiškimu – nuo aiškaus išdėstymo, kas tinka ir kas ne, iki Atpirkėjo ir Jo Visuotinės Aukos apreiškimo.

Daugelis piktinasi, kad Apreiškimas surašytas vos ne žalvario amžiuje, to meto kalba, o dabar… tokie pažangūs laikai! Žalvario amžiuje kiekvienas žmogus žinojo, kaip užkurti ugnį, pasisatyti namą ir užsiauginti duonos. Mūsų žmogus nežino, kas yra jo laiptinės kaimynai, užtat žino, kad mokslas yra „visagalis“, būtent: kuriuos mygtukus reikia paspausti, kad užsidegtų šviesa, imtų sukiotis mikrobanginė ir pradėtų bambėti televizorius.

Amžinos tiesos nesikeičia ir jų niekas nenuginčijo: pasaulis neatsirado „atsitiktinai“, Kūrėjui nepatinka puikuoliai, stabmeldžiai, žudikai, vagys, melagiai, sodomitai ir paleistuviai, patinka Juo pasitikintys romieji ir gailestingieji, mylintys tiesą, skaistieji ir darbštieji.

Jei tautos branduolį sudarys tie, kurie patinka, patiks ir tauta. Tuomet joje bus ir valia išlikti. Jei tautos branduolį sudarys degeneratai, vargu ar tai jau bus tauta. Jos išlikimas beprasmis.

Todėl norėdami išlikti, turime patikti, t.y. atgimti tikrais krikščionimis, tikėti Vieną Dievą, t.y. Vieną Tiesą ir Vieną Moralę, pamilti Tiesą daugiau nei savo gyvybę, patogumus ir karjerą. Tuomet nebus nei korupcijos, nei kitokio išsigimimo. Neturime nusilenkti ant visų produktų brūkšninio kodo pavidalu (EAN13/UPC, http://www.bilderberg.org/shengen.htm#Schengen , http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=218) surašytam Aukso Veršio („žvėries“) valdžios simboliui 666 (aukso matas talentais, kurį Saliamonas kasmet gaudavo iš sabėjų karalienės: I Kar. 10 : 14, 2 Krn 9 : 13), turime rodyti pilietinį neklusnumą, kada to pareikalaus mūsų tikėjimas, turime gyventi Šventąja Komunija, t.y. aukoti vienas už kitą savo vargus ir skausmus kartu su Išganytoju Jo Golgotos Kryžiuje, turime kurti visuomenines struktūras, kurios siektų įgyvendinti ne paperkamąją oligarchų demokratiją, bet Dievo valdžią – teokratiją.

Tai yra vienintelis kelias asmeniui ir tautai išlikti satanistinio globalizmo laikais.

Views All Time
Views All Time
1467
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!