2018 m. liepos 9-10 d.d. (ateinantį pirmadienį ir antradienį) Žmogaus Teisių Komitetas prie Jungtinių Tautų (JTŽTK) nagrinės advokato prof. Stanislovo Tomo skundą prieš VSD.

Pokalbyje su PressJazz redaktoriumi Audriumi Naku profesorius pasakoja, kad iš pradžių jis tik ketino padėti signatarui Zigmui Vaišvilai, Audriui nakui ir kitiems asmenims, kurie jau anksčiau buvo apšmeižti VSD ataskaitose apie grėsmių vertinimą nacionaliniam saugumui. Bet perskaitęs naujausią ataskaitą jis tiesiog buvo apstulbintas: šįkart žmonės ir bendruomenės kaip “grėsmė nacionaliniam saugumui” jau vardinami už tai, kad
– siūlo į rašybą įvesti kai kurias raides;
– kaip relikvijas atveža iš Ukrainos šventųjų kaulus;
– kad perlaidoja žuvusių II-jame Pasauliniame kare karių palaikus;
– kad papasakoja, jog Rusijoje mokslas nemokamas;
– kad turi savo nuomonė įvairias tarptautinės politikos klausimais ir t.t. ir panašiai.

Advokatą profesorių toks anekdotinis VSD ataskaitos turinys taip pralinksmino, jog jis nusprendė su tuo supažindinti Žmogaus Teisių Komitetą prie Jungtinių Tautų.

Posėdis šiuo klausimu vyks 2 dienas, ateinantį pirmadienį ir antradienį.


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, siūlome paremti:
“Mūsų Gretas” – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga “Kaisakas”, LT477300010078090515, aukojant rašyti “auka Mūsų Gretų veiklai”.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
34
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.