Žiūrovas Hobilita Hobilita sukūrė ciklą eilėraščių, vieną iš kurių skaito Rima Paukštelienė.

PIRMIEJI PREZOKANDIDATAI (kandidatai į prezidentus)

Ir vėl žinia – balandžio šeštą dieną
Aptemdė Tautą – karas bus tikrai:
Xonserwų irštwoj užgimė naujiena,
Kad prezidentui tiesiami keliai…

Suės vėžys mūs Lietuvą-Tėvynę,
Tol, kol „elytas“ xamiškas valdys;
Pavirs šalis į jankišką klampynę
Ir iš ekrano rėkaus tik gaidys…

Xonserwai kiša Tautai pigią kiaulę,
Kažkam, matyt, bizniukui bus gerai,
Bus kam parvežti Vašingtono saulę,
Kad xamų klanui šviestų amžinai…

Ir sirgs valdžia vėl aiškia paranoja,
Kad rusai puola ubago valdas,
Išdulkins čia kiekvieną dar artoją,
Kol šie vaikus į šulinį sumes…

O ką Tauta darys eilinį kartą?
Užkals vėl langus, gryčias užrakins,
Nes išdavikų gali būt pakarta,
Arba skurde per prievartą skandins.

Nerinks Tauta karaliaus-xonserwanto,
Nes mums nereikia pragaro kančių:
Užtenka jau anūko, tatos, žento
Ir raudonų magnolijos gėlių…

Views All Time
Views All Time
40
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.