Kada lietuviai atkūrinėjo savo valstybę, jie manė, jog tą daro savo gyvenimo patogumui, gerbūviui. Palaipsniui Lietuvos valstybės valdymo mechanizmas taip apaugo biurokratiniais maurais, jog tapo tikromis pinklėmis patikliems piliečiams.

Į tokius spąstus buvo įkliuvusi ir Vida Stankūnienė. Kažkada ji nusipirko griūvančią lūšnelę ir nutarė, jog jeigu pasiprašys jai valstybės apsaugos – tai valstybė jai ir kažkuom padės. O baigėsi tuo, kad reikėjo praeiti kryžiaus kelius, kad tik Lietuvos valstybė tos sodybos nesaugotų. Nes Lietuvos valstybės apsauga paprastų žmonių kalba – tai ne pagalba, o beaistris griūnančio Lietuvos paveldo stebėjimas. Ir neduok Die bandysi tą griuvimą sustabdyti – pilietį kaip mat pasieks „teisingumo“ ranka, kuri dar ir paskutines kelnes numaus, kad tik tas paveldas ir toliau netrukdomai griūtų…

Views All Time
Views All Time
47
Views Today
Views Today
2
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0