Žemaitija – dar nesulaukęs pelnyto dėmesio ir įvertinimo reiškinys Lietuvos ir Europos istorijoje.

Mums už nugarų – XVI amžiaus žemėlapis Carta Marina, kur Žemaitija vaizduojama, kaip atskiras subjektas. Tais laikais ir valstybingumas buvo suvokiamas visiškai kitaip, nei šiandien. Lietuvos sąvoka šiandien labai susiaurėjusi. Iš tiesų ji daugiau būdvardis, nei daiktavardis, reiškiantis sulietą, sulydytą atskirų subjektų darinį, vienijamą bendrų papročių, simbolių, pasaulėžiūros. Subjektų, kurie anuomet buvo vadinami bendriniu Rasų vardu. Žemaičių Rasa, Jotvingių Rasa, Prūsų Rasa, Gudų Rasa, Maskolių Rasa, Germanų Rasa, Frankų Rasa ir pan..

Lietuvos sąvoka apėmė kone visą dabartinės ES teritoriją, o į Rytus driekėsi iki Uralo kalnų.

Vienas svarbiausių dalykų sąvasties suvokime – simboliai ir ženklai. Pagrindinis mūsų valstybės ženklas – Vytis. Neteisingai vaizduojant Vytį – sukuriamas Ardos laukas, kuris griauna valstybę.

Todėl atkuriant valstybę, be abejo, reikia pirmiausiai pradėti nuo savęs, suvokiant ir įtvirtinant savi sąvastį. Plečiant sąvasties ribas – atkursime ne tik valstybę, bet ir Lietuvą.

Views All Time
Views All Time
39
Views Today
Views Today
2
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0