Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis Komitetas
Artimiausių veiksmų planas iki 2018 m. lapkričio mėn.

PAGRINDINIS MŪSŲ TIKSLAS:

Tautos ir Valstybės gyvybingumas ir tęstinumas.

Kaip to siekti? – Per pilietiškumą, savarankiškus ir atsakingus veiksmus.

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Paruošti programą

Sutelkti šalininkus

Imtis programos įgyvendinimo – iki Seimo rinkimų ir po Seimo rinkimų

Veiksmų planas iki 2018 m. lapkričio mėn.

Ką galime – darome patys, ko negalime patys – reikalaujame.

DARYTINA:

Įkurti „Visuomenės raidos institutą“

Vertinti visuomenės pažangą naudojantis „Laimės ekonomikos“ kriterijais

Telkti piliečius

Dalyvauti visose kitų organizacijų pilietinėse akcijose

Suformuoti temines darbo grupes

Propaguoti kooperacinę sąveiką

Parengti Lietuvos tautinių-pilietinių pajėgų suvažiavimą ir įkurti Lietuvos Visuomenės Tarybą

REIKALAUTINA:

Reikalauti sumažinti darbo apmokestinimą, padidinti turto ir kapitalo apmokestinimą (sisteminė mokesčių reforma).

Reikalauti padidinti pensijas (mažiausias – daugiausiai) ir kasmet jas indeksuoti

Reikalauti Teisingumo kanclerio ir visuomenės tarėjų teismuose

Reikalauti asmeninės tarnautojų atsakomybės

Ginti žemės pardavimo saugiklius

Antanas Andziulis
LVT OK narys

Views All Time
Views All Time
54
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.