„Alternatyva Lietuvai“ buvo sukurta Vokietijos palaikymui. Nes „Alternatyva Vokietijai“ dabar kaunasi ir už Vokietijos, ir už Lietuvos išlikimą. Faktiškai jie kaunasi už visą Vakarų Civilizaciją.

Jei susidarys bent keli šimtai veiklių narių – steigsime politinę platformą.
„Mūsų Gretos“ – atskiras švietėjiškas sambūris, kurio jokiu būdu negalima tapatinti su Kazimieru Juraičiu.

Artimiausias aktualus projektas – kelionė į Krymą. Jau nuspręsta, kad važiuosime automobiliu. Nes taip ir pigiausia, ir nuvykus ten – mobilumas geresnis.

Automatiškai tas reiškia, kad važiuoti geriau su pilnu ekipažu, tuomet ir pigiau, ir reportažų daugiau padaryti galima. Projekto kaina – 3000 eurų 5 žmonių komandai. Surinkta jau 500.

Siųskite idėjas, pasiūlymus, pageidavimus ir žinoma, pinigus Pressjazz tiklalapyje nurodytais rekvizitais (siunčiant pinigus rašyti „Krymo projektui“).

Pinigus šiam projektui siųsti:
LT33 3500 0100 0288 9069 VšĮ „Tėvynės konduktoriai“;
Galima paremti ir Payser, Paypal, SMS žinutėmis, įėjus į PressJazz puslapį.

Views All Time
Views All Time
37
Views Today
Views Today
1
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0