Vaikų atėmimo įstatymą reikia pataisyti taip, kad jis būtų aiškus ir asilui, – sako LR Seimo narys Rimantas Dagys.

Šis Seimo narys buvo vienas iš nedaugelio parlamentarų, aiškiai ir argumentuotai pasisakęs prieš naują vaikų atėmimo įstatymą. Priėmus šį įstatymą, jis virto tikru šeimų košmaru. Vaikai atiminėjami tiesiog gatvėse, arba nuo pietų stalo. Bet kyla natūralus kllausimas: jeigu šis įstatymas toks blogas, kodėl už jį visas Seimas balsavo vienbalsiai? Netgi Rimantas Dagys, ir tas nubalsavo “už”. Jis pats šį fenomeną aiškina paprastai. Įstatymo projektas, lyginant su priimtuoju, buvo tikras košmaras. Todėl dauguma Seimo narių naują projektą, už kurį prabalsavo, priėmė kaip visiškai nekenksmingą.

“Praeitą savaitę nugarsėję vaikų atėmimo atvejai – ne šiaip paklydimai, tai kriminaliniai nusikaltimai, vaikų grobimas” – su psichologo Gintaro Lunskio nuomone sutinka Rimantas Dagys.

Juk niekas nekalba apie padarytą žalą pagrobtų vaikų sveikatai. Niekas nekalba apie tai, kaip jaučiasi iš šeimos išplėšti, ir į ją vėl grąžinti vaikai, kokias pasekmes jų psichikai padarys šis smurtas prieš vaikus ir jų šeimas.
Panašu, kad Lietuvos laukia naujos skambios tarptautinės bylos.


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: Viešoji Įstaiga “Kaisakas”, LT477300010078090515, aukojant rašyti “auka”, jei turite omeny kažką konkrečiai, nurodykite, kam. Ačiū . Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911.

Views All Time
Views All Time
39
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.