00:45 Eilinis KGB skandalas. Desovietizacijos klausimas. „Bolekas“ Lenkijoje, KGB Čekoslovakijoje.

10:50 Spectarnybų veikla ir WCI istorija Lenkijoje. Broliai Kačinskiai šią tarnybą likviduoja 2006 metais. Kodėl?

14:25 Sukako 95-eri metai nuo tos datos, kai Lietuva pradėjo administruoti Klaipėdos kraštą. Anuometinė geopolitinė situacija, Antantė ir Versalio sutartis.

20:15 Seimas susidomėjo visuomeniniu transliuotoju LRT. Privačios kompanijos monopolizavo politinių laidų sklaidą. Visuomenė informacine prasme yra skurdinama ir kyla pavojus jos egzistencijai.

24:00 Realistai, svajokliai ir svajonių pardavėjai. Organizacijos Rand Corporation (JAV) išvada – nyksta Tiesa, nuomonės pateikiamos kaip faktai.

30:47 Prancūzija Naujus Metus sutiko masiniu automobilių deginimu – „Svajoklių“ politikos rezultatas. Orbanas Vengrijoje – realistinės politikos pavyzdys. Čekijoje nežymia persvara laimi realistas Zemanas. O Vokietija formuoja vyriausybę, eidama „Svajoklių“ keliu ir nesunku suprasti, kuo visa tai baigsis.

34:12 Turkija Sirijoje pradėjo karinę operaciją „Alyvmedžio šakelė“. Dėl to atsirado įtampa tarp dviejų NATO sąjungininkiųTurkijos ir JAV, nes jos Sirijoje turi priešingus interesus.

36:40 Švedijoje pasirodė autobusai be vairuotojų.

38:20 Lenkijoje prisiekė nauja vyriausybė be „prolenkiškų“ ministrų Antoni Macerevič ir Vitold Vaščykovskij. Lenkijos Seimas uždraudė „Banderos propagandą“, Volynės žudynių neigimą. Todėl netikėtai įsiplieskė greit besivystantis konfliktas su Ukraina. Priimtas dar vienas įstatymas, nukreiptas į žmones, kurie „kaltins lenkus prisidėjus prie holokausto“. Dėl šito protestuoja Izraelis.
Užblokuota daug lenkiškų „protautinių“ jutube (youtube) kanalų.

44:29 Visuomenės kiršinimas be ribų vyksta per taip vadinamą „meną“. Varšuvoje prieš metus įvyko spektaklio „Kliontva“ (Prakeikimas) premjera. Spektaklio metu buvo rodomos šlykčiausios sekso scenos su popiežiumi Jonu Pauliumi, o po jo aktorius rinko pinigus Kačinskio žudikui nusamdyti. Vienoje
Belgijos bažnyčioje eksponuojama nukryžiuota karvė.
47:49 Amedėjo Modiljanio darbų parodoje Genujoje metu išaiškėjo, jog iš 21 eksponuojamo paveikslo 20 – klastotės.

48:50 Transgenderių judėjimo naujienos. Bendri baseinai, tualetai. Neseniai buvusi vyru boksininkė Fallon Fox sėkmingai triuškina savo varžoves bokso ringe.

51:29 Rusų sportininkų istorijos epopėja Olimpinėse žaidynėse. Daugelis sutinka su viskuo, kad tik dalyvauti Olimpiadoje.

53:53 Sausio 26 d. Australija mini Australijos dieną. Mat 1788 m. sausio 26 d. buvo įkurta pirmoji britų kolonija Australijoje.

57:10 „Mee Too“ judėjimo banga atsirito iki Lietuvos. Tarana Burke, šio judėjimo organizatorė, susilaukė kuklaus pasipriešinimo iš 100 Prancūzijos moterų su Catherine Deneuve priešakyje.

01:01:28 Trampo prezidentavimo metinių proga išleista knyga „Ugnis ir įtūžis“ (Fire and Fury). Knygoje, visiškai ištrinant ribą tarp realybės ir pramanų, aprašinėjamas Trampo gyvenimas Baltuosiuose rūmuose. Trampas savo Twiteryje pasivadino „stabiliu genijumi“. Į tai suskubo reaguoti karikatūristai. Į vieną į JAV prezidento repliką Meksikos prezidentas atsako vulgariais epitetais. Pasaulinė spauda iš Trampo visuotinai tyčiojasi, o viską vainikuoja Gugenheimo muziejaus pasiūlymas vietoj prezidento pasirinkto Van Gogo paveikslo verčiau pasistatyti kitą eksponatą – auksinį unitazą „Amerika“.

01:06:30 Trampas mažina mokesčius įmonėms. Į JAV grįžo Apple.

01:07:50 The Wall Street Journal paskelbė straipsnį apie pensijų fondų problemas JAV. Turinys ir skaičiai stebėtinai panašūs į mūsų praeitos laidos turinį ir skaičius.

01:09:10 Trampas įvedė importo mokestį kai kuriai importo produkcijai. Jis tęsi savo rinkiminius pažadus ir siekia sugrąžinti gamybą į JAV. Sankcijos prieš Rusiją ir trečiąsias šalis.

01:15:20 Lietuvoje nuo sausio 1d. atsirado 2 regionai – Vilniaus ir Šiaurės Vakarų. Tai Europos Sąjungos Regionų Politikos rezultatas. Tikslas – suskaldyti visą Europą į regionus, nesusijusius su valstybėmis.

01:17:59 Altiero Spinelli manifestas. Altiero Spineli – Italijos Kumunistų partijos partijos narys, išmestas iš jos 1937m. už trockizmą. Ištemtas į Ventoteno salą, kurioje 1941m. parašo „Ventoteno Manifestą“, t. y. pokarinę programą Europai. Jo įkurta Federalistų Unija turi atstovus visose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje (vadovas Petras Auštrevičius). Altiero Spinelli 1970-1976 m. buvo ES komisaras. Į ES parlamentą jis patekdavo per Italijos Komunistų partiją. Jo iniciatyva 1984 m. ES parlamentas priėmė pirmą ES Konstitucijos projektą, bet šis projektas nebuvo patvirtintas. Mirė politikas 1986 metais.

2010 m. ES parlamente įkurta Spinelio grupė. Spineli manifestas įvardinamas kaip ES ideologinis pamatas. Šis manifestas įdėtas į Baltosios knygos dėl Europos ateities 1-ąjį puslapį.

Baltoji knyga dėl Europos ateities: nuoroda.

 

Views All Time
Views All Time
57
Views Today
Views Today
1
0 0
Rolandas Paulauskas

Žurnalistas, politinis ir visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

Gimė 1954 m. rugpjūčio 6 d. Kretingoje.

1958–1962 m. gyveno Intoje.

1962–1964 m. mokėsi Kretingos pradinėje mokykloje.

1964–1972 m. Kauno 5-ojoje vidurinėje mokykloje.

1972–1974 m. studijavo Kauno politechnikos institute.

1972–1988 m. buvo įvairių muzikinių kolektyvų vadovas.

1988–1990 m. Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete.

1989–1991 m. laikraščio „Kauno aidas“ redaktorius.

1990–1996 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

1990–1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

1993–1996 m. Lietuvos televizijos visuomeninių programų direktorius.

„Nebuvau spaliuku, pionieriumi, komjaunuoliu, komunistu, bet buvau Kauno Sąjūdžio Tarybos nariu, Sąjūdžio Seimo nariu, Sąjūdžio Seimo politinės komisijos nariu. Esu Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. LR Aukščiausiojoje Taryboje pristačiau ir apgyniau nutarimą „Dėl Lietuvos konstitucingumo raidos“, kurio pagrindu atsirado dabartinė Lietuvos Konstitucija. Buvau vienas iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengėjų. Rengiau ir vedžiau pirmąsias Sąjūdžio laidas iš Kauno (1989–1990), LRT laidas „Kas geresnio, premjere?“, „Geltona. Žalia. Raudona“, Kauno TV „Kas geresnio, kauniečiai?“. Buvau pirmųjų Sąjūdžio renginių Kaune: Juodojo Kaspino dienos (1988 08 23), Tautinės vėliavos iškėlimo, iškilmių Vasario 16-ajai paminėti (1989–1990), scenarijaus autorius ir režisierius.“

Kelių dešimčių dainų („Pabudome ir kelkimės“ ir kt.) muzikos autorius.

„Kas mes – tarnai ar šeimininkai savo valstybėje?“ Išmokime pasirinkti, o ne paklusti. Lietuva – prioritetas, Europos Sąjunga – antrajame plane.

1988 m. lapkritį Sąjūdžio seime signataras Rolandas Paulauskas nebalsavo už Konstitucijos projektą, kuriuo numatytas Lietuvos suverenitetas TSRS sudėtyje.

1990 m. balandį Aukščiausiojoje Taryboje Rolando Paulausko ir jo bendraminčių dėka buvo užblokuota pateikta įstatymo pataisa, leidžianti parduoti žemę užsieniečiams. Tada gimė pardavimo šalininkų argumentas „žemės juk niekas neišveš“.

1992 m. pradžioje Rolandas Paulauskas Aukščiausiajai Tarybai pristatė ir apgynė nutarimo projektą „Dėl Lietuvos konstitucingumo raidos“. Šio nutarimo pagrindu buvo suburta Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto rengimo grupė, kurioje dalyvavo ir Rolandas Paulauskas. Šia Konstitucija vadovaujamės ir šiandien. Joje signatarui pavyko įtvirtinti garsųjį 47-ąjį straipsnį, apsaugantį Lietuvos žemę nuo pardavimo užsieniečiams.

1993 m. sukūrė televizijos filmus laidų ciklui „Kelionė į Ramuvą“.

1996 m. siekiant apsaugoti 47-ą straipsnį Konstitucijoje (į šį straipsnį nuolat kėsintasi), Rolandas Paulauskas su bendraminčiais inicijavo referendumą prieš žemės pardavimą užsieniečiams. Surinko 280 tūkst. parašų. Pritrūko vos 20 tūkst., kad Lietuvos žemė būtų apginta. Šių metų Žemės referendumas – ano referendumo loginė tąsa. Lietuvos žemę ir kitus suverenios Lietuvos atributus (valiutą, kalbą) Rolandas Paulauskas gynė visose savo radijo ir televizijos laidose.

1997–2000 m. UAB „Geltona“ reklamos projektų vadovas.

2000–2014 m. įvairių įmonių valdybos narys.

2009–2014 m. politinių diskusijų „Naktigonė“ rengėjas ir vedėjas.