Lygiai prieš tris metus darytame reportaže moteris, save laikanti vienintele išlikusia prūse, pasakoja gyvenimo skirtinguosr režimuose ir santvarkose skirtumus.

1944 m. ji, būdama mažas vaikas, buvo su visa 23 vaikų šeima išvežta į Vokietiją „ant darbų“. Ten vaikai buvo atskirti nuo tėvų. Vaikai – į vaikų namus, o tėvai – į priverstinius darbus.

1948 m. pusiau pėsti, pusiau važiuoti grįžo į gimtinę Kintuose. Prie Stalino nebuvę ko valgyti. Prie Chruščiovo gaudavę po puskilį cukraus. Tik ligoninėj būdavę gerai – galėjai sirgti, kiek nori, ir mokėti niekam nereikėjo. Bet rusų laikais galėdavai laisvai žvejoti ir ungurius ėsti. O dabar nei darbo, nėr žmonių nėr, ir žuvį gaudyti draudžia. Ot taip…

Views All Time
Views All Time
40
Views Today
Views Today
3
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.