1. Vasario mėn. Jonavoje įvykęs visuotinis žemdirbių suvažiavimas ir ką jisai parodo apie Lietuvos visuomenę; kieno klasės reikalus gina valdžios įstaigos ir ES struktūros? Kapitalizmas žemės ūkyje dabar ir tarpukario Lietuvoje.

V. Kapsuko „Buržuazinė Lietuva“:
https://marksistobiblioteka.files.wordpress.com/2016/04/vk_burzuazine_lietuva.pdf

K. Markso „Kapitalo“ 1 tomas, p. 679-681.:
https://marksistobiblioteka.files.wordpress.com/2017/09/marksas_kapitalas_1.pdf

2. Marksistų požiūris į ES ir tarpvalstybines sąjungas apskritai. Imperialistinių sąjungų esmė pagal V. Leniną. Komunistai – prieš ES ir NATO, už šalių ir tautų savarankiškumą.

V. Leninas. Apie Jungtinių Europos valstybių šūkį:
https://marksistobiblioteka.wordpress.com/klasikai/v-i-leninas/straipsniai/apie-jungtiniu-europos-valstybiu-suki/

3. Ar rusai puola? Rusijos klausimas ir tarptautinis imperializmas. Daugiapolis pasaulis ir imperialistų tarpusavio konkurencija. Lietuvos neutraliteto idėja.

Baigiamos pastabos: proamerikietiški nacionalistai kaip JAV naudingi idiotai; kvietimas vienytis nesisteminei opozicijai, demokratinėms ir patriotinėms jėgoms.

Views All Time
Views All Time
44
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.