Šiais metais sukanka 150 metų kai gimė Vydūnas (Vilhelmas Storosta). Dabar jo palaikai perlaidoti Bitėnuose. 2018 metai paskelbti Vydūno metais, jo portretas buvo atvaizduotas 200 litų kupiūroje.

Pagal vyriausybės patvirtintą priemonių planą Pagėgių viešajai bibliotekai turėjo būti suteiktas Vydūno vardas. Ir čia atsitiko keistas reiškinys – prieš Vydūno vardo įamžinimą prasidėjo arši kampanija. Apie tai pasakoja ilgametė Pagėgių viešosios bibliotekos vadovė Elena Stankevičienė.

Apie Vydūnui priešiškas jėjas – čia:
http://straipsniai.lt/vaizdo-irasai/tvarka-ir-teisingumas-pries-vyduna-edgaras-kuturys/

Diskusija iš Pagėgių bibliotekoje:
https://www.youtube.com/watch?v=FSjsNtSc_XA

Views All Time
Views All Time
43
Views Today
Views Today
1
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0