Filipinuose beveik nėra eismo taisyklų ir kelio ženklų. Šunys miega vos ne ant kelio, tačiau visuomenė laiminga. Kokosai ir bananai auga, kaip Lietuvoje konkorėžiai. O Lietuvoje užtat yra sniego. Prasidėjo Gintaro Lunskio senėjimo procesas. Aptariant šį visai Lietuvai svarbų įvykį, Kazimieras Juraitis pranešė, kad nusprendė Europos Sąjungai padovanoti Taiką, o tam būtina išvaikyti Seimą. Tą Kazimieras Juraitis ir ketina padaryti konstituciniu būdu per Prezidento rinkimus. Nes Seime su rinkėjais dirba vienintelė Aušra Maldeikienė. Ir tai nekokybiškai. Gintaras Lunskis Seimo išvaikymui pritaria, nes ten tikrai parazitų irštva. Tačiau pirmiausia viską reikėtų suderinti su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada, nes iš tiesų juk Lietuva Lietuvai nepriklauso. Nevalia kėsintis į svetimą nuosavybę. O su kuo gi eiti, kovojant už tą Nepriklausomybę?

Radžvilo inteligentų kompanija visus, kas mąsto kitaip, skelbia raudonaisiais. Vilniaus Inteligentų Forumas žiūri tik į Vakarus, mato tik baltą erelį. O erelis tai ant raudonos spalvos, ant raudonos…

Apie Radžvilo vedamą Vilniaus Forumą rašo Altjero Spinelis:

„Bet koks judėjimas būtų pasmerktas nederlumui, nes, tuo atveju, jeigu būtų sudarytas vien iš intelektualų, liktų be masių jėgos, būtinos nušluoti reakcijos pasipriešinimą, būtų nepatiklus darbininkų klasės atžvilgiu ir jai pačiai nekeliantis pasitikėjimo; ir netgi jeigu ir būtų akinamas demokratinių jausenų, tačiau sunkumų akivaizdoje, kilus visų kitų klasių mobilizacijai prieš darbininkus, nuslystų link fašizmo restauracijos. Jeigu remtųsi tik proletariatu, tuo atveju stigtų minties aiškumo, kurį galėtų suteikti tik intelektualai ir kuris yra būtinas tam, kad įžvelgti naujus uždavinius ir naujus kelius. Judėjimas liktų senovinio klasicizmo kaliniu, visur regėtų priešus ir paslystų ant doktrinieriško komunistų požiūrio „.

Taigi Altjero Spinelis numatė, kad jei Vilniaus Forumas ir toliau skaldys Lietuvą, braižydamas raudonas linijas, LIETUVAI GRESIA FAŠIZMAS! Kazimiero Juraičio tuomet niekas nesutramdys…

Na, o parazitų, imituojančių Lietuvos valdymą, stovykloje nieko nauja. Cirkinasi toliau. Šįkart ant savo paties numesto grėblio užlipo Mykolas Majauskas. Bet čia tikriausiai Gabrieliaus Lansbergio gudriai paspęsti spąstai, nes jie šioje šutvėje – konkurentai.

Views All Time
Views All Time
50
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.