Laukiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio, pravartu prisiminti valstybės atkūrėjų kalbas prieš 30 metų.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamąjame suvažiavime, kai buvome dar ne laisvi, profesorius Vytautas Landsbergis kalbėjo:

“Gyvename kultūros griuvėsiuose. Tai mūsų papročių, tradicijų, gyvenimo būdo ir bendravimo būdo griuvėsiai…

…Siautė kultūros karas, maras ir badas. Ištisi dvasios klodai, susiję su tikėjimu, su Lietuvos valstybingumu, net savičiausioji, seniausioji tautosaka, žodžiu, kas tiktai galėjo žadinti tautinį orumą ir moralinį atsparumą, buvo neigiama arba menkinama, siūloma keisti netikrais gaminiais…

Skurdžią, orumą ir savigarbos netenkančią dvasią atspindėjo kalba, užteršta žodyno, sintaksės, tarimo svetimybėmis, vos ne su kiekvienu sakiniu iš burnų krintančiomis keiksmo rupūžėmis….

…Nejau ir toliau niekinsim kapus, griausim paminklus, leisim ištrinti iš Lietuvos žemėlapio tūkstančius vietų ir jų vardų? Nejau vis dar meluosim, vogsim, bijosim gėrio?…

Puoselėkime bičiulystę, talką, jausmą, kad visa, kas kieno nors iš mūsų padaryta, – tai visų padaryta, visų mūsų gimtosios žemės gėris. Ir nepuoselėkim pavydo, įtarumo, apkalbų, irzlių Europos miestelių varžybų…smulkmenos tegu traukiasi prieš didyjį bendrumą. Tik taip atliksime pareigą sau ir kaimynams Lietuvoje, vėl; būsime verti šalies vardo.”

Views All Time
Views All Time
74
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.