Pagrindinis klausimas, kuris vis dažniau iškyla: ar „Mūsų Gretos“ dalyvaus 2019m. LR prezidento rinkimuose. Žmonės to klausia, turėdami omenyje Nepriklausomybės Akto signataro Rolando Paulausko ketinimus.

Žinoma, apie tai geriausiai galėtų atsakyti pats Rolandas Paulauskas. Tačiau kviesti jį dalyvauti rinkimuose be apčiuopamos struktūros, kurios pagalba galėtume jam užtikrinti dalyvavimą rinkimuose – nekorektiška. Nes dalyvavimas rinkimuose, tai ne tik užstato sumokėjimas. Dar reikia surinkti 20 000 parašų, ko per praeitus rinkimus padaryti neįstengėme.

„Mūsų Gretose“ kolektyvinius sprendimus priimame aktyviai dalyvaudami, arba nedalyvaudami aktualaus klausimo aptarime, remdami arba neremdami finansiškai mūsų veiklos.

Taip bus ir šį kartą, kai kalbame apie 2019m. LR rinkimus į Prezidento postą.

Nuomonę ir savo ketinimus šiuo klausimu rašykite adresu: musugretos@gmail.com

Paremti galite, pervesdami į VšĮ „Kaisakas“ sąskaitą LT477300010078090515,
aukojant rašyti „auka Mūsų Gretų veiklai“.

Views All Time
Views All Time
61
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.