1. 01:35 Pagrindinis marksizmo „zapadlo“ – „nepastebėtas“ vergovinės santvarkos pagrindas – palūkanų procentas. O kai pamatai is smėlio, tai ir stogas užgriūna ant galvos

2. 18:10 Komunizmas neveikė nei vienoje valstybėje, kurioje buvo. Jo net neįmanoma įgyvendinti praktiškai, dėl žmogaus prigimties. Visada atsiras privilegijuotųjų kasta. Fašizmas daugiau ar mažiau veikė visose valstybėse, nors ir trumpai. Artimiausias pavyzdys tarpukariu prie Smetonos. Smetonos režimas buvo artimiausias Italijos Musolinio fašizmui.

3. 56:37 Klausau ir girdžiu: reikia augint raumenis, išeiti į gatves, nuverst valdžią ir pan. Tačiau argumentų, dėl ko taip reikia daryti – nėra. Kuo konkrečiai esate nepatenkinti? Ką valdžia daro blogai? Ką ir kaip padarytumėte jūs? Jei į ministro pirmininko kėdę pasodintų Voišką, kas pasikeistų?

4. 01:03:08 Jei šitų protingų žmonių paklaustumėt kodėl Lietuvoje iki šiol nėra jokio moralės kodekso į kurį visi piliečiai privalėtų lygiuotis, tai jūs suprasit, kad jų filosofija neveda į tautos gerovę. Įdomu tai, kad žmonės nori gyvent geriau, bet nenori būti šeimininkais savo valstybėje – štai kur esmė. Štai per viešuosius pirkimus grobstomi milijonai,o piliečiai tyli, nes nėra pilietiškumo tradicijų. Marksiszmas ir globalizmas, tai vienas ir tas pat..

5. 01:07:22 Ką manai apie Žako Fresco idėjas ir socialinius projektus?

6. 01:12:10 Su tuo Marksizmu tokia labai skaudi istorinė patirtis. Kažkaip tose šalyse, kur buvo bandoma praktiškai įgyvendinti šią idėją, gaudavosi kraujo upės (pradinėse stadijose). Vien Rusija kiek prisikentėjo? Kinija prie Mao irgi. Kambodža, Vietnamas, Šiaurės Korėja, Kuba. Arba su Marksistine ideologija kažkas negerai arba tie, kurie ją bandė, kažką negerai darė.

Views All Time
Views All Time
91
Views Today
Views Today
2
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.