Po Kazimiero Juraičio vizito į Rusijos ambasadą, galima daryti kai kuriuos apibendrinimus.

Kaip ir prognozuota, oficialiose masinės žiniasklaidos priemonėse šis vizitas buvo ignoruotas, o Kazimieras Juraitis „de facto“ tapo „nematomu žmogumi“: Kalbėk ką nori ir kur nori – visa masinė žiniasklaida viską ignoruos.

Užtat sukruto opozicija. Ji iš Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai“ išreikalavo laišką su požiūriu į Kazimierą Juraitį. Tas požiūris sutrumpintai toks: Kazimieras Juraitis mūsų partneriu niekada nebuvo, nėra ir nebus!

Šį pareiškimą komentuojame taip: Kazimieras Juraitis pirmiausia rūpinasi Lietuvos saugumu, o jau paskiau – kitų šalių. Todėl ir galimos partnerystės klausimas gali kiek luktelti.

Na, o į visur keliamą klausimą: kokios šalies saugumui dirba šis asmuo? Galima atsakyti taip.

Dabar Lietuva turi du pasirinkimus – Karą, kurio reikia mūsų valdžios pagrindiniam partneriui, arba Taiką – kurios reikia Lietuvai. Taikos reikia ir Europos Sąjungai, ir Rusijai su Baltarusija, ir netgi Izraeliui, kurio piliečiai dabar masiškai prašo Lietuvos pilietybės. Taigi Kazimieras Juraitis dabar dirba daugelio šalių saugumui. Todėl: rašykis į Alternatyvos Lietuvai steigėjus! Tai – vienintelė antisisteminė politinę platforma. Jei žinai kitą – papasakok.

Views All Time
Views All Time
8
Views Today
Views Today
2
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0