Emigrantas iš Lietuvos Jungtinėse Amerikos Valstijose Artūras Žulys atvažiavo, išgirdęs kvietimą burtis į juridinę formą turintį darinį „Alternatyva Lietuvai“, kuris galėtų turėti poveikį Lietuvos politiniam gyvenimui.

Pagrindinis diskusijų objektas – koks tas darinys turėtų būti, kad skirtųsi nuo įprastų politinių partijų arba neišnyktų, dingus to darinio lyderiui.
Vienas iš pagrindinių principų, kad to išvengti – turėtų būti privaloma lyderių rotacija, kurios idėja buvo skelbiama Sąjūdžio gimimo pradžioje, tačiau vėliau buvo pažeista ir išvirto į vieno asmens kulto auginimą.

Antras principas – burtis ne tiek apie asmenis, bet apie vertybinius dalykus. Pagrindinis – DORA. Bet kaip padaryti, kad ši sąvoka būtų vienodai suprantama skirtingų sąmonės lygių, sugebėjimų, pažiūrų žmonėms – pagrindinis uždavinys, kurio neišspendus, neišeina ir aplink jį burtis.

Todėl kuo daugiau apie tai dabar diskutuosime – juo greičiau galėsime kažką konkrerčiai nuveikti Lietuvos labui.

Vienintelis konkretus ir visiems aiškus bei priimtinas būdas būtų – sveikas gyvenimo būdas. O tam pasiekti greitai ir labai efektyviai galima pritaikyti įvairias badavimo metodikas. Ir jeigu tą padarytų pakankamai didelis žmonių kiekis, pasakymas „KOKIA DIDELĖ LIETUVA!“ įgautų kitokią, negu tik geografinę, prasmę…

Views All Time
Views All Time
41
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.