Pradėjus laidų ciklą apie lietuvių kalbą, iškilo daug nesusikalbėjimų ir tarpusavio nesupratimo. Pirmiausia: kodėl iš “Mūsų gretų” sklinda atrodytų, visiškai su racionaliu protu nesuderinama informacija?

Šios laidos pradėtos, plėtojant signataro Rolando Paulausko 15 punktų, arba kitaip tariant, “tautinės valstybės pamatų” aptarimą visiškai neįprastu būdu. Nes “Mūsų Gretose – pusė Lietuvos, tik jie patys to dar nežino”. Vadinasi, “Mūsų gretose” turėtų būti ir “svajokliai”.

15 punktų tinka absoliučiai bet kokiai pasaulio valstybei, jeigu tik ji organizuota tautiniu pagrindu. Kiekviena iš jų turi savo specifiką. Ir jeigu kiekvienai iš jų turi savo specifiką, tai patys 15 punktų principai tinka visoms.
15 -oje punktų yra keli, išskiriantys lietuvių tautą ir valstybę iš kitų ypač. Jie identifikuoja Lietuvos tautinę valstybę. Tie esminiai punktai yra pažymėti sakraliniais skaičiais 1, 7, 9,13 ir 15

1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj
7. Ar Jūs pirma lietuvis, ar pirma tikintysis?
9. Ar pirma lietuvis, ar pirma europietis?
13. Kalba – pagrindinė Tautos savimonės sudedamoji
15. MES svarbiau už AŠ

Pirmasis iš jų kviečia išlikti šiandien, kad būtume rytoj, paskutinysis MES iškelia aukščiau už AŠ. O kas gi tie MES ir kas tas AŠ? Tą galime pabandyti 13-o punkto pagalba kuris teigia, kad “kalba – pagrindinė Tautos savimonės sudedamoji”.

Lietuvių kalba gi pasaulio kalbų fone išskirtinė. Teigiama, kad ji yra seniausia iš visų pasaulio kalbų, t.y. dabartinės Žemės civilizacijos kalbų Promotė. Negana to, tvirtinama, kad ji yra dirbtinės kilmės. T.y. nesusidarė evoliuciniu keliu, bet panašiai, kaip Sanskritas, buvo duota iš karto. Lietuvių kalba – Žmonijai duota superprograma, iš kurios vėliau vystantis dukterinėms programoms (t.y. išvestinėms kalboms), Iš jau vėliau susidariusių dukterinių kalbų (programų) kodinių blokų galima atsekti žmogaus evoliucijos raidą pagal pirminės programos informacinius blokus. Be to, svarbiausius dalykus reiškiantys žodžiai prasnę turi ne tik skaitant juos įprastiniu būdu skaitant iš kairės į dešinę, bet ir papildo sąvokas, skaitant iš dešinės į kairę.
Pavyzdžiui, anatominis instrumentas, per kurį Žmogus suvokia ir vertina Pasaulį – smegenys. Šaknis – SMEG, atvirkščiai ją perskaičius, bus GEMS. Žemaitiškai tas reiškia Gimimą, angliškai – žaidimą. Vadinasi, jei mes visiškai neturėtume civilacijos mums suteikto žinojimo, kas yra smegenys, mes vien iš šio žodžio gauname informacijos, kad būtent smegenyse gimsta Pasaulio. kuris yra Žaidimas, suvokimą.

Bet smegenys savaime negimdo nieko. Jos tik suvokimo buveinė. O patį suvokimą ir mąstymo procesą daro PROTAS. Perskaičius šį žodį adverniškai, gausime TORF,-as, kas reiškia DURPES. Jei kas stebėjote natūralų durpių skerspjūvį, matėte, kad jos stebėtinai panašios į smegenų. Teigiama, kad durpės susiformavo maždaug prieš 12 tūkst. metų iš atmirusios vandens augalijos, t.y jų amžius toks, kiek siekia ir daugmaž pasiekiama šiuolaikinės Žmonijos istorija. Durpėse yra sukalkėjusių primityvių organizmų kaip kriauklės, įvairūs gyviai. Neurochirurgai po šiai dienai tikliai nežino, kaip funkcionuoja žmogaus protas. Jie tik teigia, kad smegenyse yra aktyvūs centrai, kurie atsako už tam tikrą veiklos ar suvokimo sritį. O tarpusavy jie susisiekia neuronais. Jei žinias ar kažko suvokimą mes laikytume skysčiu, stebint durpes matyti, kaip tas vyksta. Jei durpės prisotintos skysčio – papildomas drėkinimas nieko neduoda. Tik išlaistysite skystį. Be to, kalkiniai dariniai, kuriuos minėjome, savyje turi skysčio atsargas, kurios durpes paliks paskutinėmis. Kitaip tariant, jie “užduoda toną” skysčio įsisavinimui durpėse apskritai. O pakeisti smegenyse esančio proto savybes, “perprogramuoti” jį galima, tik ištrynus juose esančią informaciją. Priešingu atveju tik be reikalo eikvosite jėgas ir energiją, bandydami įtikinti savo oponentą kažkuom, ko jo smegenys priimti neturi jokių fizinių galimybių. Nes taip sako lietuvių kalba, pasakojantį apie PROTO prigimtį.

O ar galima perprogramuoti protą, netrinant atskirų jo už suvokimą atsakingų blokų? Galima. Tam, remiantis mūsų kalba, reikia “IŠEITI IŠ PROTO”. Tas ir vyksta su narkomanais ir alkoholikais, kurie negali pakelti gyvenimo naštos. O narkotinės medžiagos perkelia į kitą realybę.

Views All Time
Views All Time
78
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.