Dėmesio, dėmesio!

Gerbiami draugai! Miesto liaudies tarybos deputatai praneša, kad dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos Pripetės mieste susidarė nepalanki radiacinė spinduliuotė. Partinės ir valstybinės įstaigos, kariniai daliniai imasi būtinųjų priemonių. Norint užtikrinti visišką žmonių, o ypač vaikų, saugumą, iškyla būtinybė laikinai evakuoti žmones į artimiausias Kijevo apskrities gyvenvietes. Todėl šiandien, balandžio 27 dieną, 14:00 prie kiekvieno gyvenamojo namo
privažiuos milicininkų ir liaudies tarybos atstovų lydimi autobusai. Rekomenduojama su savimi pasiimti dokumentus, būtiniausius daiktus ir maisto produktų. Įmonių ir įstaigų vadovai pasilieka būtiniausius darbuotojus, liksinčius užtikrinti normalų miesto įmonių funkcionavimą. Evakuojami visi gyvenamieji namai bus saugomi milicijos darbuotojų.
Draugai, laikinai palikdami savo būstus, nepamirškite uždaryti langų, išjungti elektrinių ir dujinių prietaisų, užsukti vandentiekio čiaupų. Per laikinąją evakuaciją prašome išlaikyti rimtį, organizuotumą ir tvarką.
………………………………………………………………………………………………
Šiandien Pripetė – miestas vaiduoklis, apaugęs krūmokšniais ir laukine augmenija, su žiojėjančiomis atviromis langų ir durų angomis, pro kurias laksto laukiniai žvėrys.
Astravo AE – nuolatinė grėsmė Lietuvai.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Views All Time
Views All Time
80
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.