Rugpjūčio 7 d. Lietuvą sudrebino NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidentės, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Vytauto Bako pavaduotojos, konservatorės Rasos Juknevičienės kreipimasis į Valstybės saugumo departamentą (VSD) dėl jos ir jos artimųjų apšmeižimo.

Apie tai buvo skelbta ekspertai.eu publikacijoje „Kovojant už Lietuvą ir saugantis nuo Rusijos pasitelktas ir tujinimo ginklas“.

Savo pranešime visuomenei R. Juknevičienė dar kartą akcentavo, kad jos brolis niekada neturėjo ir neturi verslo Rusijoje.

„Pabrėžiu, kad mano brolis neturi ir niekada neturėjo jokio verslo Rusijoje“, – rašte saugumiečiams nurodė R. Juknevičienė.

Konservatorės teigimu, ypatingai prie šmeižto kampanijos prisidėjo Jurijus Subotinas, leidinys „Respublika“ bei Rūta Janutienė, o vėliau ir dalis Seimo narių.

„Ypatingu aktyvumu šmeižiant mano brolį ir siekiant padaryti politinės žalos man pasižymėjo atvirai Kremliaus politiką remiantis veikėjas Jurijus Subotinas. Kol šis puolimas buvo „Respublikos“, R. Janutienės ir J. Subotino lygmenyje – tai buvo viena, tačiau dabar šių veikėjų šmeižtus pradėjo platinti Seimo daugumos atstovai (turimas omenyje žaliasis valstietis Mindaugas Puidokas, kuris su grupe Seimo narių nusiuntė klausimus VSD viršininkui – ekspertai.eu past.)“, – paskelbė R. Juknevičienė.

Ekspertai.eu primena, kad kiek anksčiau garsioji konservatorė buvo atskleidusi, kad žaliųjų valstiečių ir parlamentinės daugumos lyderis Ramūnas Karbauskis yra Kremliaus projektas ir vykdo hibridinį karą prieš Lietuvą.

Kiek dar anksčiau garsi moteris buvo viešai išreiškusi apgailestavimą, kad iškiliausi Lietuvos menininkai Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis (šių metų pradžioje paskelbtuose anušauskiniuose KGB sąrašuose pripažinti kaip KGB agentai), „taip ir išėjo nelaisvi“.

Apie tai buvo skelbta ekspertai.eu publikacijoje „Komentuodama KGB’istų veiklą Lietuvoje, konservatorė pacitavo Joną Paulių II-ąjį“.

R. Juknevičienės nuopelnus, kovojant su KGB’istais, jedinstvenininkais, Kremliaus agentais bei kitokiais vie labiau agresyvėjančios Rusijos pasiuntiniais Lietuvoje, dar būtų galima labai ilgai minėti… Tačiau šį kartą siūlome vieno iš konservatorės įvardinto šmeižiko – Jurijaus Subotiną pasiaiškinimą „PressJazz pokalbiuose“.

Vyriškis besiteisindamas atskleidė labai daug įdomių dalykų, su kuriais ir siūlome susipažinti.


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
„Mūsų Gretas“ – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga „Kaisakas“, LT477300010078090515, aukojant rašyti „auka Mūsų Gretų veiklai“.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
21
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.