Pakruojo mieste buvo įkurta Humoro, alaus (arbatos) ir varnų karalystė, sutrumpintai vadinama HAV. Idėjos (aparnuoių Dvasios) nešėjas ir pagrindinis šių bei kitų sparnuočių įgaliotasis asmuo Antanas Albrikas.

Jis paskambino iį Pressjazz studiją blog’erio Kazimiero Juraičio laiko metu ir įgaliojo studiją šią sparnuotos Taikos karalystės be sienų idėją ištrimituoti visam pasauliui.

Pradžiai reikia rasti pagrindinę atstovybę Vilniuje. Po to bus matyti. Bet kadangi iš aukštai matosi gerai, tai ir pamatysime daug.
Paraiškas būti šios sparnuotosios Taikos karalystės HAV atstovybe siųskite į PressJazz studiją.
Laikinasis ambasadosrius šiems reikalams čia– erelių (arų) atstovas Kazimieras Juraitis.

HAV valstybė – Taikos karalystė be sienų.
Antanas Albrikas ir Kazimieras Juraitis.
2018 04 18

Views All Time
Views All Time
59
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.