Lietuvoje daugybei aktyvių žmonių užblokuotos veidaknygės. Kazimiero Juraičio veidaknygė paskutinį kartą mėnesiui užblokuota todėl, kad 2015m. spalio 12d. buvo viešintas Egidijaus Baltušio šiandien jau neegzistuojantis straipsnis, kurio aprašyme buvo frazė „pingvinai pederastai“. Feisbuko filtracijos robotai tą frazę rado ir įspėjo, jog už tai bus blokuojama veidaknygė. Tačiau Aušrys Kriščiūnas – Tinta tvirtina, jog tai ne Feisbuko tarnybos, bet Kremliaus Troliai veikia. Jam antrina „sunkioji artilerija“ iš LR Seimo, vadovaujama Gabrieliaus Landsbergio. Kartu su Žygimantu Povilioniu ir Aušrine Armonaite jie tvirtina, jog Lietuvos patriotų veidaknyges blokuoja Kremliaus apmokami Troliai pagal jų sudarytus Elfų sąrašus. Tačiau išsiduoda, jog patys sudarinėja kažkokius sąrašus ir kenkia tuose sąrašuose esantiems piliečiams. Pasak jų, tam procesui vadovauja Ričardas Savukynas.

O viešina šią nerišliai pasakojamą, labai prieštaringą ir visuomenę kiršinančią informaciją LNK televizijos „Info žinios“ per Viktorą Jakovlevą ir propagandistę Dovilę Javinskaitę.

Views All Time
Views All Time
100
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.