Sąjūdžio 30-mečio proga Mokslų Akademijoje įvyko Vilniaus Forumo (lyderis V.Radžvilas) organizuotas renginys. Jame dalyvavo ir doc. Algirdas Šukys,. kuris mena ir Sąjūdžio pirmuosius žingsnius, ir klaidas. Jis teigia, jog Vilniaus Forumas kartoja Sąjūdžio klaidas. Todėl docentas ir paskambino į PressJazz televiziją ir „blogerio Kazimiero Juraičio laike“, kartu su kita Sąjūdžio laikų amžininke Elena Kubiliene bando tas klaidas įvardinti.

Pagrindinė Vytauto Radžvilo klaida Vilniaus Forume– bandymas kurti didelį judėjimą „iš viršaus“, – mano Algirdas Šukys. Bandymas spręsti „apačių“ problemas „iš viršaus“ naikina perspektyvą. Tuomet judėjimas taps valdžia, kuri vėl atves į judėjimo išsigimimą. Taip atsitiko su Sąjūdžiu, taip atsitiks ir šįkart, jeigu…Vienintelė išeitis – leisti žmonėms patiems spręsti savo problemas, visokeriopai padedant „iš viršaus“. Antra sąlyga, kuri neleistų pakartoti Sąjūdžio klaidų – kitos nuomonės (ar opozicijos), dalyvavimas judėjime. Jei tokia neatsirastų natūraliu būdu, ją reiktų dirbtinai sukurti. Tik tokiu būdu galima užtikrinti procesų progresijos tvarumą.

Kazimieras Juraitis oponuoja docentui, kad jo valdymo teorija veiksminga tik buvusios TSRS visuomenės, kur žmonių ydos (godumas) buvo tramdomos dėl socializmo ypatumų. Kaip pavyzdį pateikia Elenos Kubilienės kurtą šeimos modelį, kurį sunaikino esama sistema, o atkurti jo neįmanoma, nes veikianti sistema to neleis jokiomis sąlygomis.

Docentas Algirdas Šukys gi tvirtina, kad jo (kartu su kolegomis) kurta valdymo sistema universali, jos ypatumai – tai dėsniai, kurių nei apeiti, nei išvengti neįmanoma. Belieka tik jų paisyti ir laikytis.

Forumas ir Sąjūdis. Kas taisytina?
A. Šukys, E. Kubilienė ir K. Juraitis.
2018 06 07


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: „Mūsų Gretas“ – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga „Kaisakas“, LT477300010078090515, aukojant rašyti „auka Mūsų Gretų veiklai“. Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
28
Views Today
Views Today
1
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0