Geriausiai prisitaikę Žemės parazitai – tai tie, kurie keičia savo aukos smegenų veiklą. Lamechūzos savo aukas skruzdes maitina narkotikais, kol šios pradeda tarnauti joms ir pačios sunaikina savo skuzdėlyną. Toksoplazma pakeičia žiurkės smegenis, ir šios pradeda ieškoti katės šlapimo, kad tik greičiau būtų katės suėstos.

O Etanolis (etilo alkoholio bakterijos) pakeičia žmogaus elgesį. Žmonės tampa godūs, žiaurūs, netgi savo pačių saugumo sąskaita naikina Žemę dėl besaikio vartojimo. Ir žinoma, dar daugiau vartoja savo šeimininkių – Etanolio gamintojų, išskiriamą produktą, taip skatindami Etilo alkoholio bakterijų populiacijos augimą.

Kovoti su šiuo reiškiniu įmanoma tik tuomet, jei objektyviai suvokiama procesų reikkšmė. Akivaizdu, jog ministras Aurelijus Veryga to objektyviai vertinti negali. Nes panaikino „torpedas“, nuo kurių pagyja apie 50 nuošimčių alkoholikų, nes ši priemonė esą „nemoksliška“. Tačiau skatina anoniminius alkoholikus, nors šie turi visus sektantizmo požymius. Išnaikino nemokamus detoksikacijos centrus, vienintelę greitą alkoholikų gelbėjimo priemonę, nors pats skelbiasi, kad kovoja su alkoholizmu.

Galima įrodyti, ar ta kenkėjiška veikla daroma iš nesupratimo, ar tyčia. Jei iš nesupratimo – tą galima taisyti. Jei sąmoningai – pagal naują įstatymą dėl asmeninės pareigūno atsakomybės – kaltuosius būtina teisti už milžinišką visuomenei padarytą žalą.

Views All Time
Views All Time
41
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.