Badavimas – pirmas žingsnis į organizmo valymą. Bet visgi net žengiant ir šį žingsnį, geriau būtų vartoti ne “badavimo”, bet “kitokios mitybos” sąvoką. O įvesti šią sąvoką galima tik pakeitus mąstymą. Nes tiek energiją, tiek reikalingas organizmui medžiagas kūnas paima ne vien tik mechaniškai perimant chemines medžiagas iš maisto produktų. Didžiuliai energijos kiekiai gaunami iš deguonies, saulės.

Pagaliau net eksperimentais įrodyta, kad kūnas kaip alcheminė laboratorija gali perdirbti netgi pagrindinius cheminius elementus. Bet tam reikia perprogramuoti pagrindinį mūsų organizmo valdymo organą – smegenis. Nes smegenys valdo ne tik mūsų kūnus bei juose vykstančius procesus, jos iš esmės formuoja ir pasaulį.

Žmogus pirmiausia – dvasinė būtybė. Ji nėra vienalytė. Nevienalytės ir žmogaus smegenys. Ta jų dalis, kuri atsakinga už pasaulio suvokimą, socialinius instinktus – visiškai užgožia kitą dalį, kuri atsakinga už santykius su dvasine žmogaus prigimtimi.

Suaktyvinti tą dalį galima per įvairias praktikas. Viena iš pagrindinių – esminis mitybos pakeitimas. Jeigu badavimas – pirma organizmo valymo procedūra, tai mityba Prana galėtų būti galutinis Žmogaus evoliucijos etapas. Žinoma, jeigu prieš tai Žmonija pati savęs nesunaikins, prieš tai suinaikinusi ir viską, kas ją aplink supa.

Views All Time
Views All Time
50
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.