Vasario 16 kiekvienam Lietuvos piliečiui sukelia jausmus, asociacijas. Kiekvienas šią dieną sutinka ir panašiai, bet kartu ir skirtingai.

Gintaras Jonas Aleknavičius savo valdose puoselėja viską, ką simbolizuoja ir Vasario 16: nepriklausomybės siekį, protėvių atminimą, meilę aplinkai, vienybę su viskuom, kas mus vienija ir atsiskyrimą nuo visko, kas mus atskiria.

Lietuva – unikali šalis. Todėl nepriklausomai nuo to, kokiu laikotarpiu ir kokioje santvarkoje gyvename, mes turime ypač puoselėti mūsų išskirtinumo, tautinio identiteto bruožus. Be jų mes tapsime pilku „niekuo“, ištirpsime Pasaulio tautų įvairovėje…

Pagonybė mūsų tautai suteikia išskirtinio žavesio. Pagonybė nėra religija, tai – pasaulėžiūra, kurioje telpa visos religijos. Tai – begalinė pagarba visiems egzistuojančiams gamtos ir visuomenės reiškiniams. Vienas iš jų – Ąžuolas Jonas, išdidžiai gyvenantis Lietuvos laukuose. O jam klusniai tarnauja Gintaras Jonas.

Views All Time
Views All Time
47
Views Today
Views Today
1
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0