Sausio 13-ją 1991-aisiais Lietuva gynė savo Parlamentą ir Lietuvos televiziją, dabar pavirtusią „Elertė“ televizija – LRT TV.

Gynė nuo ketinusiųjų mūsų Nepriklausomybę paskelbusiąją valdžią nuversti. Vis tik, 1991 metų sausio 8-13 d.d. pasikeitė (buvo pakeista?) Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Tos, naujosios, 1991 01 13 „gimusios“ vyriausybės premjeras Gediminas Vagnorius istorijon įėjo ne tik dėl jo įvestųjų laikinųjų pinigų „vagnorkių“, bet ir kaip „piniginių ženklų“ sąvokos atradėjas – iš TV ekranų kvietė Lietuvos žmones neskubėti atsiimti rubliniais dabar vadinamus indėlius (tuo metu – tiesiog indėlius, nes kitokių pinigų bankuose tiesiog neturėjome), nes „pinigų yra, tik piniginių ženklų dabar nėra“ (supraskit, jų bus vėliau).

Tie „piniginiai ženklai“ taip ir neatsirado. Į kieno rankas jie pateko? Kodėl niekas jau trečiąjį dešimtmetį nė nebando aiškintis – į kieno?

Ar tik ne į mūsų Lietuvos sovietinio/tarybinio visaliaudinio/bendruomeninio turto privatizatorių/„prichvatizatorių“ rankas pateko Lietuvos žmonių „rubliniai indėliai“?


Apie tų dienų įvykius ir Sausio 13-os dienos įvykių priežastis kalba ir Nepriklausomybės Akto signataras Rolandas Paulauskas filme „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“. 2015 06 15.
https://www.youtube.com/watch?v=qdHLFxUZSEE


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
„Mūsų Gretas“ – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga „Kaisakas“, LT477300010078090515, aukojant rašyti „auka Mūsų Gretų veiklai“.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
16
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.