Skundas
dėl Lietuvos herbo ir vėliavos išniekinimo
Šių metų kovo 17 dieną ant viešbučio „Narutis“ balkono buvo išniekintas Lietuvos valstybės herbas ir vėliava.
Dviejų šį vandalizmo aktą įvykdžiusių asmenų pavardės yra: Margarita Jankauskaitė ir Audronė Žukauskaitė. Kitų dviejų asmenų pavardės man nežinomos.
Prašau nubausti šiuos vandalus.

Tokį skundą iš Algimanto Lebionkos priėmė Generalinė prokuratūra.

Algimantas Lebionka žinomas publicistas blogeris. Jo pagrindinės straipsnių temos sukasi apie Lietuvos valstybingumo, visuomenės stabilumo išsaugojimą. Jis kritikuoja kai kurių Vakarų Europos šalių, ypač Vokietijos, politiką nelegalių imigrantų atžvilgiu.

„Reikia suprasti, koks tai laikotarpis buvo“, – svarsto apie 1918 -uosius publicistas. „Šveicarijoje moterims buvo negalima balsuoti, o JAV į viešąjį transportą neleisdavo negrų. Jeigu priimsime protestuojančių moterų logiką, tai greit pradėsime piktintis, kodėl Vytis yra vyras, arba Marijos Gimbutienės aprašytai Deivei turi būti pripaišyta Končitos barzda.

Išaugo idiotų, bepročių karta, kuri nesupranta, kas galima, ir ko nebe. Čia arba pabaiga, arba pabaigos pradžia“, – svarsto publicistas.

LNK televizijos lygių teisų aktyvistes reklamuojantį reportažą galima pamatyti čia:
http://straipsniai.lt/vaizdo-irasai/lygiu-teisiu-aktyvistes-naikina-valstybes-simbolius/

Views All Time
Views All Time
34
Views Today
Views Today
1
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0