Archives for Švietimas - Page 6

Nauji mokyklų problemų sprendimo metodai veikia

Šių metų balandžio 1 d. Vilniuje, „Karolinos“ viešbutyje vyks projekto „Aš galiu“: Pirmosios psichologinės pagalbos komandų patirtis ir galimybės“ rezultatų pristatymo ir įvertinimo konferencija. „Paramos vaikams centro“ inicijuotos ir pradėtos ruošti specialios Pirmosios Psichologinės Pagalbos (PPP) komandos Lietuvos mokyklose, siekiant…
Plačiau >>

Remiamos užsienio lietuvių studijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė nutarimo „Dėl paramos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ir Rytų Europos šalių lietuviams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką mokytis valstybinėse profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose, ir Lietuvos švietimo bei kultūros darbuotojams, vykstantiems į nurodytąsias šalis dirbti lietuvių ugdymo įstaigose ir…
Plačiau >>

Abiturientai galės vėliau apsispręsti dėl numatomų laikyti brandos egzaminų

Švietimo ir mokslo ministras R. Motuzas patvirtino Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašų naujas redakcijas. Abiturientams sudaryta galimybė dviem savaitėmis vėliau apsispręsti dėl planuojamų laikyti brandos egzaminų. „Atsižvelgiant į…
Plačiau >>
Mokyklos

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

SMC ISTORIJA 1993 m. Vilniaus Suaugusiųjų mokymo centro įkūrimas (2 kl. - 183 klausytojai) 1993/1994 Gauta pirma kompiuterių labdaros siunta 1994/1995 Pradėta taikyti modulinį mokymo(si) būdą 1995/1996 Aktyvus administracijos ir mokytojų patirties pasikeitimas su Skandinavijos suaugusiųjų švietimo įstaigomis (stažuotės, seminarai,…
Plačiau >>