Archives for Islamas

Neramumai Palestinoje

Palestinos klausimas taip pat pakurstė islamo karingumo augimą. Įtampos Palestinoje tarp musulmonų ir žydų prasidėjo dar nuo pirmosios žydų imigrantų bangos XIX a. pabaigoje. Arabų nepasitenkinimą padidino britų vyriausybės 1917 m. Balfūro deklaracija, kaip ir Jungtinių Tautų parama žydų valstybei…
Plačiau >>

Interpretuojant džihadą

Kiekviena diskusija apie islamo karingumą galiausiai nukrypsta į du fundamentalius rūpesčius. Pirma, kiek islamizmas (kuris praktikuojamas prievartai atvirų fundamentalistų musulmonų) įsišaknijęs pranašo Mahometo mokyme ir praktikoje? Ar jis išaukštintų Osamo bin Ladeno poelgį? Antra, ar prievartinius mūsų dienų džihadus sankcionuoja…
Plačiau >>

Karingųjų iškilimas

Šios trys interpretacijos kelia gilesnės analizės poreikį. Pirma, turime susigrumti su didžiuliu nepasitenkinimu islamo pasaulyje, tiek dabar, tiek per pastaruosius du šimtmečius. Nuo XIX a. pradžios islame pastebimas vis didėjantis radikalėjimas – ir kaip atsakas į Vakarų kolonializmo paplitimą, ir…
Plačiau >>

Penki Islamo pilioriai

Islamas susideda iš penkių pagrindinių dalių: ėjimo išpažinimas: tvirtas liudijimas, kad nėra nieko, verto garbinti, išskyrus Alachą, ir kad Mahometas yra jo pranašas visai žmonijai iki Paskutiniojo Teismo dienos. Pavyzdingas pranašo Mahometo gyvenimas įpareigoja visus musulmonus sekti jo pėdomis. 2.…
Plačiau >>

Tamsesnioji pusė

Po pradinės islamo kaip taikos religijos pabrėžimo viešumon iškilo antroji interpretacija. Ėmė rastis redakciniai straipsniai, kur į islamą kaip tokį žiūrima ne taip optimistiškai ir kur kas labiau aliarmuojant dėl karingojo islamo užmojo ir gylio. Rašytojas Salmanas Rushdie, dėl kurio…
Plačiau >>