Archives for Islamas

Penki Islamo pilioriai

Islamas susideda iš penkių pagrindinių dalių: ėjimo išpažinimas: tvirtas liudijimas, kad nėra nieko, verto garbinti, išskyrus Alachą, ir kad Mahometas yra jo pranašas visai žmonijai iki Paskutiniojo Teismo dienos. Pavyzdingas pranašo Mahometo gyvenimas įpareigoja visus musulmonus sekti jo pėdomis. 2.…
Plačiau >>

Permąstant islamą

Nors daugelis musulmonų stengiasi kaltinti Ameriką ir Izraelį visomis musulmonų pasaulio negerovėmis, vis daugiau musulmonų intelektualų ragina imtis naujos ir radikalios savikritikos islamo viduje. Šią nuomonę geriausiai išreiškė Kananas Makiya, knygų Republic of Fear (Baimės respublika, apie Saddamo Husseino Iraką)…
Plačiau >>

Žmogaus teisių apskaita

Šalia Palestinos klausimo glūdi kitas rūpestis. Ar islamas savo iš prigimties teokratine esme iš pamatų prieštarauja žmogaus teisėms? Kodėl musulmonų šalys turi tokias apgailėtinas reputacijas žmogaus teisių srityje? Duomenys, kurie tapo prieinami dėka „Freedom House“, organizacijos, kuri tikrina politines ir…
Plačiau >>

Pranašas Mohamedas

Pirmuosius apreiškimus iš Dievo Pranašas Mohamedas gavo būdamas 40m. amžiaus, per Angelą Gabrielių. Toliau ištisus 23 metus Mohamedas gaudavo apreiškimų įvairiomis temomis, tokiomis kaip tik vieno Dievo egzistavimas, nuostabios istorijos apie pasaulio sukūrimą, moralės bei etikos klausimai, bei gyvenimas po…
Plačiau >>

Neramumai Palestinoje

Palestinos klausimas taip pat pakurstė islamo karingumo augimą. Įtampos Palestinoje tarp musulmonų ir žydų prasidėjo dar nuo pirmosios žydų imigrantų bangos XIX a. pabaigoje. Arabų nepasitenkinimą padidino britų vyriausybės 1917 m. Balfūro deklaracija, kaip ir Jungtinių Tautų parama žydų valstybei…
Plačiau >>

5 tikėjimo pagrindai

SHAHADAH - tikėjimas “Penki Islamo pamatai” yra Musulmono gyvenimo pagrindas: Tikėjimas į Vienintelį Dievą ir kad paskutinis Pranašas yra Mohamedas; Kasdienių maldų atlikimas (5 kartus); Rūpinimasis ir išmaldų davimas tiems, kam jų reikia (Zakah); Savęs apsivalymas per pasninkavimą (Ramadanas); ir…
Plačiau >>