Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Archives for Kalbos kultūra - Page 4

Vartojame 1. Prielinksnį iš vartojame, reikšdami vietą, iš kurios vyksta veiksmas arba iš kur kilęs asmuo, būdą, medžiagą, informacijos šaltinį. Bet, grįžtant iš laukų, Marei Šimonienei lyg peilis dygt per širdį... Tai buvo Pikčiurnienė iš Benagių. Įeina Deimantė. Iš paskos…
Plačiau >>

Į

Vartojame 1. Prielinksnį į vartojame, reikšdami vietą, į kurią kreipiamas veiksmas, veiksmo linkmę, objektą, į kurį krypsta veiksmas. Į kiekvieną krūtinę / po žodį įdė Kas suteikė... tau slaptąją galią, / Kuria į dausas jojo dvasią neš Atsigręžė į vyrą,…
Plačiau >>

Vientisinis sakinys

1. Arčiau pažymimojo žodžio vartokime tą pažyminį, kuris išreikštas įvardžiuotine forma. Žvarbūs rudens lietūs prausė senąją aukštą (=aukštą senąją) liepą. 2. Kai sakinyje yra derinamasis ir nederinamasis pažyminys prieš pažymimąjį žodį, pirma rašome derinamąjį, o prieš pat pažymimąjį žodį -…
Plačiau >>

Dėl

Vartojame 1. Prielinksnis dėl vartojamas, reiškiant priežastį ir aktyvaus veiksmo tikslą. Vijai šalin mintis, nes buvo kvaila jaudintis dėl tokių niekų. Nenorėk, kad kiti visą laiką muštųsi dėl tavo mylimosios. 2. Prielinksnis dėl vartojamas papildiniui reikšti su veiksmažodžiais dirbti, susitarti.…
Plačiau >>

Virš, viršum

1. Prielinksniai virš, viršum nusako vietą, aukščiau kurios kas yra ar vyksta. Laukai jau įsiurbė jį, apraizgė virš ražienų plūduriuojančia voratinklių migla. Šventoji Dvasia paukščiu sukinėjasi virš tavo Viršum galvos vėl tas pats prinokęs rudens 2. Prielinksniai virš, viršum nevartotini…
Plačiau >>

Dėka

Vartojame 1. Dėka yra polinksnis, vartotinas po linksniuojamojo žodžio, o ne prieš jį. Polinksnis dėka gali būti vartojamas, kalbant apie žmogų, kurio nuopelnu vyksta kas nors gera. Tik jūsų, gydytojau, dėka šiandien aš čia - sveikas ir gyvas. Gimnaziją baigiau…
Plačiau >>

Vartojame 1. Prielinksnį už vartojame, reikšdami vietą, atstumą, daiktą, už kurio imamasi, laiką. Lapė, už akių užbėgus, parsimetė šalia kelio. Justės skinamų gėlių šlamėjimas už sienos. Gyvena tolimoje šalyje, už jūrių mėlynųjų, už girių tamsiųjų. Kai Vladas ima mane už…
Plačiau >>

Aplink

1. Prielinksnį aplink vartojame, reikšdami daiktą, kurį kas nors supa iš visų pusių, buvimo vietą. Nulėkė saulės link ir kelis kartus sklandė aplink ją... Dabar tėvas pašaukia vaikus, ir mes sėdamės šalia jo aplinkui stalą. 2. Prielinksnis aplink nevartotinas, žymint…
Plačiau >>

Ties

1. Prielinksnis ties žymi vietą erdvėje. Ties medžių viršūnėmis suklykė gervės. Puikios malonios pakalnės ties 2. Prielinksnis ties nevartotinas, žymint ne erdvės santykį. Jis niekada ties pasiektu (=prie to, kas pasiekta,) nesustoja. Atidėjo į šalį kelias knygas, ties kuriomis (=prie…
Plačiau >>