Archives for Kalbos kultūra

Kalbos kultūra

Lietuvių Kalbos slėpiniai. Priebalsių prasmės ir reikšmės

Lietuvių kalbos garso ir prasmės ryšys Paprastai etnologijoje pagrindinė tyrimo priemonė yra papročiai ir tradicijos. Kalba laikoma pagalbine. Bet labai gali būti, kad su lietuvių kalba yra kitaip – kalba, žodis gali tapti etnologijos ir netgi platesne prasme pasaulėžiūros instrumentu.…
Plačiau >>

Lietuviai – Doros, Skaistos ir Esos Kultūros Žmonės

Esõs arba Doros, vidinė Kultūra. Tokios Kultūros neturi didingų pastatų, rūmų, piramidžių, šventyklų, ir kitų formos dalykų – tai vadinamosios pagrindo, pamato Kultūros. Dorinis pamatas ir sąlygojo mūsų išlikimą. Tai pati Kalba liudija. Atsiverskit mūsų Didįjį Žodyną, suraskit žodžius su…
Plačiau >>

Bus supaprastinta skyryba ir rašyba arba Neūžauga ąžuolas pavirs neužauga ažuolu

Šalyje pradedama įgyvendinti didžiausia per keliolika nepriklausomybės metų lietuvių kalbos reforma. Dar šiais mokslo metais moksleiviai ir studentai bus pradėti mokyti patobulintos sintaksės, kuria siekiama supaprastinti lietuvių kalbos skyrybą. Įgyvendinus šį projektą, ketinama imtis rašybos tobulinimo. Tuomet būtų svarstoma, ar…
Plačiau >>

Bendrinė kalba

Bendrinė kalba* Bendrinė (literatūrinė1) kalba yra tautos viešojo gyvenimo (rašto, mokyklos, literatūros, masinių komunikacijos priemonių) kalba. Daugelyje kraštų funkcionuoja ir kaip inteligentų tarmė. Nuo teritorinių ir socialinių dialektų bendrinė kalba skiriasi tuo, kad a) turi ne tik akustinę, bet ir…
Plačiau >>

Prieš

Vartojame 1. Prielinksnis prieš vartojamas, reiškiant vietą, būdą, laiką, objektinius santykius, lyginimą su kuo nors. Tu kaip angelas prieš langą, / Lengvasparni šerkšno Sunku vandenėlį prieš kalnelį nešti. Prieš metus čia dar šlamėjo baltmarškiniai beržai. Dauguma rinkėjų kalbėjo prieš šį…
Plačiau >>

Vietininkas

Vartojame 1. Vietininku reiškiame veiksmo vietą, laiko tarpą ir retais atvejais būdą ar būvį su kokybės atspalviu. Tau akyse dangaus š Kieme taškės, braidė ligi kelių po purvyną. Kad tamsiame vidurnakty nežuvę / Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt. Juras ryžosi…
Plačiau >>