• Nežadėk, jei nesi tikras, kad galėsi ištesėti.
 • Laikykis paprastai, be pozos.
 • Būtinai skirk ribą, kur baigiasi pagarbus mandagumas ir kur prasideda padlaižiavimas.
 • Nerašyk laiškų ar raportų įniršęs.
 • Mažiau atvirauk, nes pasigailėsi. “Liežuvis mano – priešas mano”.
 • Nelėbauk – savo “šaunumo” neįrodysi, o save sukompromituosi.
 • Neskubėk būti atviras su Žmogumi, kurį nepakankamai pažįsti.
 • Neturėk finansinių reikalų su draugais. Pinigai visada gadina santykius.
 • Nepriimk asmeniškai kandžių pastabų, sąmojų, patyčių, sakomų tau pavymui, kas dažnai pasitaiko gatvėse ir kitose viešose vietose. Išlik aukščiau to.
 • Jeigu apie kažką negali pasakyti nieko gero, tai nesakyk ir nieko blogo, net jeigu tai ir žinai.
 • Neatmesk jokio patarimo. Išklausyk jį. Juk teisė – vadovautis juo, ar ne – priklauso tau. Nebijok pasinaudoti naudingu kito patarimu – tai ne mažesnis menas, nei patarti pačiam sau.
 • Karininko jėga ne aistrų proveržiuose, o nesudrumsčiamoje Ramybėje.
 • Saugok artimos tau Moters reputaciją, kas ji bebūtų.
 • Gyvenime būna situacijos, kai reikia priversti nutilti savo Širdį ir vadovautis protu.
 • Paslaptis, kurią tu atskleidei tiktai vienam Žmogui, jau nebėra paslaptis.
 • Visad budėk ir neatsipalaiduok.
 • Stenkis, kad ginčo metu tavo Žodžiai būtų minkšti, o argumentai tvirti. Stenkis ne įveikti priešininką, o jį įtikinti.
 • Viešuose maskaraduose karininkams šokti nedera.
 • Kalbėdamas venk gestikuliacijos ir nekelk balso.
 • Jeigu atsidūrei aplinkoje, kur yra Žmogus, su kuriuo esi susipykęs, tai sveikinantis su visais yra priimta paduoti ranką ir jam, tuo atveju, suprantama, jeigu kitaip neįmanoma neatkreipti į tai svečių arba šeimininkų dėmesio. Rankos padavimas nesukels bereikalingų apkalbų, o juk jūsų tai niekaip neįpareigoja.
 • Niekas taip nepamoko, kaip savo klaidos suvokimas. Tai viena iš pagrindinių saviugdos priemonių. Neklysta tik tas, kas nieko nedaro.
 • Kai du Žmonės pykstasi – visada kalti yra abu.
 • Autoritetas įgijamas specialybės ir tarnybos išmanymu. Svarbu, kad pavaldiniai tave gerbtų, o ne bijotų. Kur baimė – ten nėra Meilės, o yra slaptas priešiškumas ar nedraugiškumas.
 • Nėra nieko blogiau už neryžtingumą. Geriau neteisingas sprendimas, negu svyravimas ar neveiklumas. Praleistos akimirkos nebesugrąžinsi.
 • Tas kuris nebijo nieko, yra galingesnis už tą, kurio bijo visi.
Views All Time
Views All Time
155
Views Today
Views Today
2
0 0
Raimundas Bakutis

Klaipėdos Universiteto rekreacijos ir turizmo vadybos bakalauras. Sveikos gyvensenos atstovas, bėgimo „Už blaivią Lietuvą“ sumanytojas, įgyvendintojas ir minties skleidėjas.
Domėjosi futurologija, geopolitika, dvasinėmis praktikomis, religijotyra, filosofija, istorija, literatūra, gimtos šalies Kultūra, tradicijomis ir amatais, propagavo sveiką gyvenimo būdą, blaivybę, žaliavalgystę.