Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Be tarnybos

Tačiau visai netrukus, kuomet Zaratustra to burtininko atsikratė, jis vėl kažką prie kelio sėdintį išvydo - juodais drabužiais vyrą aukštą, išblyškusiu ir liesu veidu: š i s jį suerzino gan smarkiai. "O, varge!- savo mintyse jisai suš čia sielvartas, drabužiais…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Savanoris elgeta

Kuomet Zaratustra paliko žmogų tą bjauriausią, jį šaltis smarkiai krėtė, ir vienišas jis pasijuto: mat daugel šalčio ir vienatvės jo mintyse judėjo, todėl jo sąnariai atšalo. Tačiau keliaudamas kalnais pakalnėm, žaliom ganyklomis ir pievom, taip pat daubom nykiom ir akmeningom,…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Šešėlis

Ir vos tas elgeta nudūmė ir vėl Zaratustra paliko vienas, tuoj už savęs jisai išgirdo kitą balsą šaukiant: "Sustoki! Zaratustra! Palauk manęs! Tai aš, o, Zaratustra,- šešėlis tavo!" Tačiau Zaratustra nelaukė, nes jį nusivylimas staigus apėmęs buvo, kad jo kalnuos…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Vakarienė

Kaip tik dabar aiškiaregys nutraukė pasveikinimą Zaratustros ir jo svečių kalbas visokias: jisai Prasiveržė į priekį, kaip tas, kurs nė minutės laiko gaišt negali, sugriebė ranką Zaratustros ir taip sušuko: "bet, Zaratustra! Dalykas vienas juk už kitą būtinesnis, - taip…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Apie didžiųjų siekių žmogų

1 Kuomet grįžau pas žmones pirmą kartą, tada ir padariau kvailystę aš vienišiaus, tą didelę kvailystę: prekyvietėje pasirodžiau. Ir kai visiems kalbėjau, aš nekalbėjau niekam. Bet vakare draugai man buvo tik lyno akrobatai ir - lavonai; ir pats aš nuo…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Liūdesio giesmė

1 Sakydamas kalbas šias savo, Zaratustra prie pat olos angos stovėjo; bet vos žodžius paskutinius ištaręs, išbėgo nuo svečių trumpam į orą gryną. "Kokie tyri kvapai! - jisai suš Kokia tyla aplinkui palaiminga! Bet kur žvėreliai mano dingo? Čionai ateikite,…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Apie mokslą

Štai taip dainavo burtininkas senis; ir kas tik susirinkę buvo, tarytum paukščiai nejučiom į jo aistros sulindo tinklą, aistros liūdnos, klastingos. Ir dvasios tik sąžiningasis išliko nepagautas: jisai staiga sugriebė burtininko arfą ir, jam iš rankų ją ištraukęs, sušuko garsiai:…
Plačiau >>