Frydrichas Nyčė – Pirmas skyrius. Apie filosofų prietarus 11-12

11 Man atrodo, kad šiandien visur stengiamasi nepastebėti tikrojo Kanto poveikio vokiečių filosofijai ir ypač protingai nutylėti klausimą, kokią reikšmę jis sau priskyrė. Visų pirma ir labiausiai Kantas didžiavosi savo kategorijų lentele; laikydamas ją rankose, jis sakė: "Štai sunkiausias dalykas,…
Plačiau >>

Frydrichas Nyčė – Pirmas skyrius. Apie filosofų prietarus 13-16

13 Psichologams reikėtų gerai pamąstyti prieš paskelbiant savisaugos instinktą svarbiausiu organinės būtybės instinktu. Juk gyva būtybė visų pirma nori i š l i e t i savo energiją - pats gyvenimas yra galios valia, o savisauga tėra vienas iš netiesioginių…
Plačiau >>

Frydrichas Nyčė – Pirmas skyrius. Apie filosofų prietarus 20-21

20 Atskiros filosofinės sąvokos nėra atsitiktinės, jos rutuliojasi ne kiekviena skyrium, bet tarpusavio sąryšyje ir yra viena kitai giminingos; ir nors mums atrodo, jog minties istorijoje jos iškyla staiga ir netikėtai, iš tikrųjų jos priklauso sistemai, prilygstančiai viso kontinento faunai,…
Plačiau >>

Frydrichas Nyčė – Pirmas skyrius. Apie filosofų prietarus 22-23

22 Atleiskite senam filologui, negalinčiam atsikratyti blogo įpročio pirštais badyti nederamus interpretavimo metodus,- bet juk tas "gamtos dėsningumas", apie kurį jūs, fizikai, porinate taip išdidžiai, egzistuoja tik dėl jūsų aiškinimo ir blogos "filologijos",- tai ne faktas, ne "tekstas", o veikiau…
Plačiau >>