Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Liūdesio giesmė

1 Sakydamas kalbas šias savo, Zaratustra prie pat olos angos stovėjo; bet vos žodžius paskutinius ištaręs, išbėgo nuo svečių trumpam į orą gryną. "Kokie tyri kvapai! - jisai suš Kokia tyla aplinkui palaiminga! Bet kur žvėreliai mano dingo? Čionai ateikite,…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Apie mokslą

Štai taip dainavo burtininkas senis; ir kas tik susirinkę buvo, tarytum paukščiai nejučiom į jo aistros sulindo tinklą, aistros liūdnos, klastingos. Ir dvasios tik sąžiningasis išliko nepagautas: jisai staiga sugriebė burtininko arfą ir, jam iš rankų ją ištraukęs, sušuko garsiai:…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Tarp dykumos dukterų

"O, neišeiki! - tarė keliauninkas, kuris save šešėliu Zaratustros laikė. - Lik su mumis, kitaip visus mus vėlei apims slogus nusiminimas. Mums ką tik burtininkas senis parodė, kas jame blogiausia slypi, ir štai - tik pažiūrėkit: gerasis popiežius, tas maldingasis…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Pabudimas

Kai keliauninkas, tas šešėlis, dainuoti dainą baigė, oloj iš karto klegesys didžiulis kilo: visi, kas susirinkę buvo, vienu sykiu kalbėti ėmė, ir asilas, padrąsintas to sujudimo, taip pat tylėt nebeįstengė; tuomet Zaratustra pajuto, kad jį pasišlykštėjimas svečiais pagauna ir juos…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Asilo šventė

Bet čia, litanijos šioj vietoj, Zaratustra valdytis jau nebeįstengė, pats dar garsiau nei asilas sušuko T-I-A-A-A-I-P ir puolė į savų svečių, išėjusių iš proto, būrį. "Ką jūs čia darote, o, žmonės? - sušuko jis, nuo žemės keldamas visus, kas klūpodami…
Plačiau >>

Štai taip Zaratustra kalbėjo – Frydrichas NYČĖ – Svaigulio daina

Ir tuo metu jie vienas paskui kitą laukan į gryną orą ir vėsią mąslią naktį ėjo; o pats Zaratustra bjauriausią žmogų vedė, už rankos jį paėmęs, norėdamas nakties pasaulį savo jam parodyt, didžiulį apskritą mėnulį ir lyg sidabras tviskančius krioklius…
Plačiau >>