Paskaitos – Karolis Šlenčekas – “Prašvitimas nėra mistika“

Karolio Šlenčeko paskaita Vilnius, 2002 m. "Prašvitimas nėra mistika." Mane į Vilnių pakvietė, tad nebandykite galvoti, kad bandau jus okupuoti (juokas). Nežinau, ar lietuviai prisimindami istoriją į lenkus žiūri kaip į buvusius okupantus. Turbūt ne. Ačiū, kad atėjote į mano…
Plačiau >>

Budizmas – Pagrindinė Deimantinio Kelio budizmo Guru Jogos meditacija

Keturios mintys Jaučiame beformę oro srovę nosies gale. Nevertiname atsirandančių jausmų ir minčių. Tada apmąstome keturias pagrindines mintis, kurios nukreipia protą į išsilaisvinimą ir prašvitimą: Suprantame mums brangią galimybę: Budos metodų dėka šiame gyvenime galime praturtinti nesuskaičiuojamas būtybes. Nedaugelis sutinka…
Plačiau >>

Budizmas – Meditacijų tekstai – Prieglobsčio meditacija

Sėdime tiesiai, dešinė koja ant kairės arba prieš ją, smakras šiek tiek įtrauktas. Rankos sudėtos pilvo apačioje, dešinysis delnas kairiąjame, nykščiai šiek tiek liečiasi. Pirmiausia nuraminame protą, jausdami beformę oro srovę, įeinančią ir išeinančią per nosies galą. Mintys ir garsai…
Plačiau >>

Budizmas – Meditacijų tekstai – Kvėpavimo Šviesų meditacija

(meditacija kiekvienam) Sėdime kiek įmanoma patogiau. Rankas laikome pilvo apačioje, dešinė ilsisi kairėje, nykščiai lengvai liečiasi. Nugara tiesi, bet nesame susikaustę, smakras įtrauktas. Pirmiausia nuraminame protą. Jaučiame beformę oro srovę, kuri įeina ir išeina per mūsų nosies galą, mintims ir…
Plačiau >>

Budizmas – Meditacijų tekstai – Vaivorykštės Šviesos meditacija

Sėdime taip patogiai, kaip tik galime. Rankos pilvo apačioje, dešinė ilsisi ant kairės, nykščiai lengvai liečiasi. Nugara tiesi, bet nesame susikaustę, smakras šiek tiek įtrauktas. Pirma nuraminame protą. Jaučiame beformę oro srovę, kuri įeina ir išeina per mūsų nosies galą.…
Plačiau >>

Budizmas – Meditacijų tekstai – Beribės Šviesos Budos meditacija

Jaučiame, kaip beformė oro srovė įplaukia ir išplaukia per nosies galą. Mintims ir garsams leidžiame laisvai tekėti jų nevertiname. Trumpai prisimename keturis pagrindinius apmastymus, kurie įveda mus į prašvitimo kelią: Suprantame, kad šiame gyvenime turime labai vertingą galimybę - galime…
Plačiau >>

Budizmas – Interviu – Lama Ole Nydahlas – „Rock’n’Roll Buda“

Mattew Arlidge'o interviu su Lama Ole Nydahlu apie religijas ir motociklus. 1994 m. Pasižiūrėkite į nuotrauką.. Kas jis? Topinis Holivudo raumenų kalnas? Koks nors savanaudiškas smogikas iš ypatingos paskirties dalinių? Jeigu taip galvojate, jūs labai klystate. Jis danas Ole Nydahlas…
Plačiau >>

Budizmas – Poezija – 16-asis Karmapa Randžiung Rigpe Dordže

Mahamudros giesmė Tas tiesus "dabar" protas, nepaliestas Melo apie išsilaisvinimą ir gimimą. Jo nepaliaujamos manifestacijos netrikdo iliuzijos. Samsara ir nirvana pasirodo tuo pačiu metu - štai nuostabiosios Mahamudros kelias be jokių pastangų. Patyrus, kad suvokimo pagrindas egzistuoja savaime, Griuvo samsaros…
Plačiau >>