Ištrauka iš J.J. Rouseau „Ar mokslų ir menų pažanga pagerino žmonių papročius?“ – IV

ANTROJI DALIS Sename iš Egipto į Graikiją atkeliavusiame padavime sakoma, kad mokslų išradėjas buvo dievas - žmonių ramybės priešas*. Ką gi apie mokslus turėjo manyti patys egiptiečiai, tarp kurių jie gimė? Mat, jie aiškiai matė mokslus pagimdžiusį šaltinį. Iš tikrųjų,…
Plačiau >>

Ištrauka iš J.J. Rouseau „Ar mokslų ir menų pažanga pagerino žmonių papročius?“ – V

Mokslų vystymasis neigiamai veikia karines savybes, o moralines - tuo labiau. Nuo pat pirmųjų mūsų gyvenimo dienų neprotingas auklėjimas miklina mūsų protą ir iškreipia mūsų nuomonę. Aš visur matau gausybę įstaigų, kuriose didelių pastangų dėka jaunimą moko visko, tik ne…
Plačiau >>

Frydrichas Nyčė

Vienas žymiausių "gyvenimo filosofijos" kūrėjų Frydrichas Nyčė gimė 1844 m. Rekeno bažnytkaimyje, netoli Leipcigo. Jo tėvas Karolis Nyčė buvo pastorius, motina taip pat kilusi iš pastoriaus šeimos. (Savo autobiografijoje čė rašo, kad jo protėviai buvę lenkų dvarininkai Nickiai, kontrreformacijos laikais,…
Plačiau >>

Frydricho Nyčės antifilosofija

Šis tekstukas - tai įžanginis skyrius iš čės rinktinių raštų. (Teksto autorius Arvydas Šliogeris). Dviejų paskutinių šimtmečių sandūroje niauriame Vakarų intelektualiniame horizonte patekėjo pirmo ryškumo žvaigždė. Tai buvo Frydrichas Nyčė, mąstytojas, netelpantis į jokius įprastinius kultūros ar filosofijos istoriko braižomus…
Plačiau >>

Zaratustros įžanginė prakalba – Frydrichas NYČĖ – Apie antžmogį ir paskutinįjį žmogų

Kai trisdešimties metų Zaratustra sulaukė, paliko tėviškę jis savo ir ežerą gimtinės ir pasitraukė sau į kalnus. Čionai patyrė jis palaimą dvasios ir vienatvės ir dešimt metų jam tai nepabodo. Bet štai galop Zaratustra pajuto, kaip jo pasikeitė širdis,- ir…
Plačiau >>

Zaratustros prakalbos – Frydrichas NYČĖ – Apie dorybės tribūnus

Nutiko kartą toks dalykas, kad ėmė Zaratustrai kažkas išminčių vieną girti, jog apie miegą ir dorybes tasai gerai kalbėti moka: labai jau gerbiamas visų esąs ir uždarbį turįs nemažą, būriai jaunų žmonių sėdį prieš jo tribūną. Nuėjo ir Zaratustra pasiklausyti…
Plačiau >>

Zaratustros prakalbos – Frydrichas NYČĖ – Apie tikinčiuosius gyvenimu anapus

Zaratustra taip Pat nusprendė kartą užmesti akį į žmogaus anapus, kaip tie, kurie gyvenimu anuoju tiki. Pasaulis man tuomet atrodė sukurtas kenčiančio ir nukankinto Dievo. Sapnu man rodės tas pasaulis ir meno kūriniu kažkokio Dievo; migla spalvinga prieš akis tokiam,…
Plačiau >>