Vedose aprašytos 6 Vyro pareigos Žmonai:

1. Aprūpinti ir išlaikyti;
2. Dovanoti/pirkti rūbus ir papuošalus ir mokėti juos tinkamai pateikti, t.y. suteikti visas galimybes Žmonai visuomet būti patraukliai;
3. Ginti ir saugoti;
4. Mokyti savo Žmoną, teikti jai dvasines žinias;
5. Nuolat apdovanoti ją pasitikėjimu, Meile ir švelniais žodžiais;
6. Niekada jos neliūdinti ir neskriausti.

Vyrui, sugebėjusiam įgyti skaisčios Moters meilę, pavyksta suvokti Tikėjimą ir jis įgyja visas Dorybes. Vertingiausia, ką gali duoti Vyras savo Moteriai – tai savo Jėgą (aprūpinimas), Dvasios vaizdinį (dvasinės savybės ir žinios) ir kraujo atvaizdą (vaikai).

Vedos aprašo šešias Moters prigimtines pareigas Šeimoje. Jų vykdymas suteikia jai galimybę įgyti šeimyninę laimę:

1. Rūpinimęsi – Motina. Žmona vyro atžvilgiu turėtų elgtis ne vartotojiškai, o nesavanaudiškai – kaip Motina, kuri atiduoda visą save savo vaikui.
2. Darbuose – kaip tarnas, padėjėjas. Vedų šventraščiai moteris lygina su laivu, kurio pagalba vyras gali perkirsti gyvenimo vandenyną.
3. Tvirtume – kaip Žemė. Žmona bet kokiomis aplinkybėmis turėtų būti draugiška ir rami.
4. Grožyje – kaip Deivė. Žmona visada turėtų būti patraukli savo vyrui.
5. Pokalbyje – Išminčius. Šeimyniniame gyvenime žmona tampa savo vyro mokine ir stropiai mokosi bei semiasi iš jo dvasinių žinių ir tampa protinga, ori pašnekovė.
6. Šeimyniniame guolyje – Ragana, Laumė. Ragana šiuo atveju čia – išmananti, žinanti, reginti.

Views All Time
Views All Time
147
Views Today
Views Today
1
Raimundas Bakutis

Klaipėdos Universiteto rekreacijos ir turizmo vadybos bakalauras. Sveikos gyvensenos atstovas, bėgimo „Už blaivią Lietuvą“ sumanytojas, įgyvendintojas ir minties skleidėjas.
Domėjosi futurologija, geopolitika, dvasinėmis praktikomis, religijotyra, filosofija, istorija, literatūra, gimtos šalies Kultūra, tradicijomis ir amatais, propagavo sveiką gyvenimo būdą, blaivybę, žaliavalgystę.

0 0