Daina “Rimo rimo tūto sutariela”. “Rimo” senąja Lietuvių Kalba reiškia pasyvųjį pradą, moteriškąjį (rytų Kultūroje atstoja in energiją) – iš čia “ramybė”, “rimsta”. Žodis “tūto” reiškia aktyvųjį pradą, vyriškąją energiją (jan). “Sutariela” tarmiskai nuo žodžio Sutarėlė, Sutarimas. Tad Dainoje kartojama “rimo rimo tūto sutariela” išreiškia moteriškosios ir vyriškosios energijų santarą, dermę, Darną, nes tik jų tarpusavio darni sąveika gali duoti taip visų trokštamą Sutarielą.

Daina čia: http://www.youtube.com/watch?v=_aj6FSCKZPs

Views All Time
Views All Time
127
Views Today
Views Today
2
0 0
Raimundas Bakutis

Klaipėdos Universiteto rekreacijos ir turizmo vadybos bakalauras. Sveikos gyvensenos atstovas, bėgimo “Už blaivią Lietuvą” sumanytojas, įgyvendintojas ir minties skleidėjas.
Domėjosi futurologija, geopolitika, dvasinėmis praktikomis, religijotyra, filosofija, istorija, literatūra, gimtos šalies Kultūra, tradicijomis ir amatais, propagavo sveiką gyvenimo būdą, blaivybę, žaliavalgystę.